Įeigos kontrolės sistemos

 

Įeigos kontrolės sistemos paskirtis yra žmonių srautų valdymas. Žmonių identifikavimas vyksta naudojant tokios priemonės, kaip kodas, kortelės, biometriniai duomenis.

Įeigos kontrolė atlieka daug funkcijų: riboja žmonių patekimą į patalpas, kuriose ribojamas pašalinių žmonių būvimas, kurios dėl saugumo ar kitokių priežasčių gali būti pasiekiamos griežtai apibrėžtai žmonių grupei, reguliuoja darbuotojų judėjimą įmonės viduje, vykdo darbo laiko apskaitą ir t.t..

Įeigos kontrolės sistema susideda iš:

  • Identifikavimo duomenų nešėjo;

  • Skaitytuvo;

  • Valdiklio;

  • Centrinio įrenginio;

  • Įeigos blokavimo mechanizmo.


Vartotojų identifikavimui naudojamos priemonės: kodas, kortelės (magnetinės, brūkšninio kodo, mikroprocesorinės, nuotolinės ar kontaktinės), pakabukai kuriais vartotojas identifikuojamas sistemoje. Kaip duomenų nešėjas taip pat naudojami žmogaus biometriniai duomenis ( piršto antspaudas, rankos plaštaka, veidas, akies tinklainė, akies rainelė). Skirtingiems nešėjų tipams naudojami skirtingi sprendimai. Objektuose, kuriuose reikia užtikrinti aukštesnį saugumo lygį, dažniausia naudojama keletą nešėjų tipų.

Prie įėjimo į kontroliuojamą zoną statomas įeigos kontrolės skaitytuvas. Skaitytuvas paverčia identifikavimo duomenų nešėjo (pvz., kortelės, piršto antspaudo ) fizinį kodą į elektrinį signalą ir perduodą jį valdikliui.

Valdiklis sutikrina duomenys su duomenų bazė ir leidžia arba neleidžia žmogui įeiti į kontroliuojamą zoną siųsdamas signalą į įeigos blokavimo mechanizmą ( elektromechaninė spyna, elektromagnetinė sklendė, elektromagnetas, turniketas, kelio užtvara, automatiniai vartai).

Centrinis įrenginys yra kompiuteris su programinė įranga skirtas visos įeigos kontrolės sistemos valdymui. Per jį įeigos sistema stebima, valdoma ir programuojama.


Įeigos kontrolės sistema, priklausomai nuo sudėtingumo, gali būti:

autonominė – prie durų įrengiama kodinė spyna ar kortelių skaitytuvas, integruotas su valdikliu;

tinklinė – visi valdikliai sujungti į tinklą ir turi bendrą duomenų bazę. Paprastai valdoma iš asmeninio kompiuterio su įeigos kontrolės programine įranga;

integruota įeigos kontrolė – įeigos kontrolė, integruota su kitomis saugos sistemomis. Vis dažniau integravimui pasirenkama apsaugos signalizacijos, arba/ir vaizdo stebėjimo sistema. Tokioje integruotoje sistemoje ne tik tai valdomi žmonių srautai, bet ir įjungiama arba išjungiama apsauginė signalizacija, neįleidžiami žmonės į zoną kur signalizacija yra įjungta, kontroliuojami žmonės naudojasi savo indentifikavimo priemonėmis.