SATVOS VEIKLA

Vilniaus miesto sveikuolių klubas „SATVA“

Žmogaus sveikata – tai dvasinio ir fizinio kūnų sveikatos vienovė. Sveikatos palaikymui reikalinga daug žinių ir praktinės veiklos. Pavieniams žmonėms aprėpti ir įsigilinti į visa tai nėra paprasta, todėl tikslinga jungtis į bendraminčių bendrijas. Sveikuolių klubas yra patogiausia apsijungimo forma, kuri suteikia galimybes ne tik bendrauti klubo nariams tarpusavyje, bet ir palaikyti glaudžius ryšius su kitais panašios pakraipos klubais Lietuvoje ir už jos ribų. Klubas yra patogus ir tuo, kad galima kaupti lėšas sveikatos programų kūrimui ir realizavimui, o rimtų projektų įgyvendinimui gauti lėšų iš rėmėjų, ir net valstybinių tiems tikslams sukurtų fondų. Svarbiausia yra tai, kad klubo nariai gali tobulėti patys, o taip pat bendraudami su kitais klubais ar žiniasklaida sukauptą išmintį skleisti kitiems. Tuo tikslu įsteigtas Vilniaus miesto sveikuolių klubas “SATVA”. Žodis „sveikuoliai“ sudarytas iš dviejų žodžių – „sveik uoliai“ ir įpareigoja sveikti uoliai, o sanskrito kalboje žodis SATVA reiškia pusiausvyrą, tyrumą, darną, dorą, dvasinę švarą. Kadangi žmogaus sveikata visų pirma priklauso nuo dvasinės sveikatos, tai manome, kad šis pavadinimas labai tinka mūsų įsteigtam klubui.

Vilniaus miesto sveikuolių klubo „SATVA“
prezidento Jono Markūno veikla

Jonas Markūnas bioterapija susidomėjo 1984 metais. Turėdamas didelį jautrumą biolaukams ir biodiagnosto – analitiko sugebėjimus jis atskleidė žmogaus dvasinės ir fizinės sveikatos, o tuo pačiu ir likimo tarpusavio priklausomybės dėsningumus.

“Kuo daugiau gilinuosi į žmonių nesėkmių bei susirgimų priežastis, tuo daugiau stebiuosi Visatos dėsningumų nuoseklumu ir žmonių šių dėsningumų nepaisymu dėl nežinojimo ” – tvirtina J.Markūnas. Jis mano, kad nežinojimas priverčia žmones blaškytis ieškant išeities, o jos neradus susitaikyti su nesėkmėmis, nelaimėmis, negalia ir kitomis likimo negandomis. Norėdamas supažindinti žmones su savo analizės rezultatais ir išvadomis, J.Markūnas išleido penkias knygos “Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei susirgimų priežastys ir galimybės jų išvengti” laidas. Knygų turinys daugelį skaitytojų sujaudina iki ašarų, priverčia išmintingiau pažvelgti į pragyventus metus, daug ko pasimokyti iš savo ir knygoje aprašytų gyvenimo klaidų, pasikeisti pačiam ir net pakeisti likimą vaikų, anūkų ir tolimesnių palikuonių. Žmonės apgailestauja, kad šią informaciją sužinojo tik dabar, perskaitę knygą, o ne daugelį metų atgal. Daugelis skaičiusių įgauna dvasinės stiprybės, vilties ir jėgų susigrąžinti prarastą dvasinę ir fizinę sveikatą sau, savo šeimai ir artimiesiems.

Jonas Markūnas kiekvieną savaitę skaito paskaitas Vilniuje, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose, bei gyvenvietėse. Jo paskaitomis žavisi Vokietijos, Latvijos, Rusijos ir kitų šalių žmonės. Vilniaus sveikuolių klubo „SATVA“ prezidento Jono Markūno knygas skaito Amerikos, Anglijos, Australijos ir kitose pasaulio šalyse gyvenantys lietuviai ir labai apgailestauja, kad nėra vertimų į anglų, vokiečių bei kitas kalbas.

Paskaitose autorius aiškina priežastis:

Kodėl vieni gimę po “laiminga žvaigžde”, o kitiems nesiseka, kamuoja viena ar kita negalia? Kodėl nesutariame nei su esančiais šalia, nei su savo vaikais ir artimaisiais, nei patys su savimi? Kodėl puolame į neviltį ir prarandame dvasinę ramybę?

Kodėl gimsta nesveiki, nesugebantys mokytis, o suaugę – savarankiškai gyventi, nemylintys tėvų ir aplinkinių žmonių vaikai? Kur glūdi onkologinių ir kitų ligų šaknys? Kaip rasti išeitį iš šių ir kitų problemų? Ar iš tikrųjų esame savo ir savo vaikų laimės ir likimo “kalviai”?

Ar galime ir kaip galime pakeisti savo ir savo palikuonių likimą gerąja linkme?

Jei jums tai įdomu, o ypač, jei turite gyvenimo bei sveikatos problemų ir norite iš jų išsivaduoti, Vilniaus sveikuolių klubo „SATVA“ prezidentas Jonas Markūnas kviečia įsijungti į klubo veiklą

Comments