Satu Budaya

U vindt ons ook op facebook 
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Satu-Budaya/1586631504907984
De stichting is opgericht op 25-08-2009 in Hoogezand-Sappemeer en is sinds 1 augustus 2017 gevestigd in Groningen.

De stichting heeft oorspronkelijk ten doel:
het oppakken, het uitdragen, het bevorderen en het in de toekomst in stand houden van de Indisch Nederlandse, de Molukse en de Javaans Surinaamse cultuur om bij te dragen aan de vergroting van de duurzame leefbaarheid in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de regio en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Sinds 1 augustus 2017 heeft Stichting Satu Budaya haar werkzaamheden verlegd naar de wijk Lewenborg in Groningen; doelstelling voor Lewenborg is vooral het contact tussen de wijkbewoners van Indisch/Molukse komaf te bevorderen en te zorgen dat ouderen uit deze groep niet in een isolement geraken. Stichting Satu Budaya werkt in Lewenborg samen met wijkvereniging De Scheepsraad (waarbij ook de financiën zijn ondergebracht) en met WIJLewenborg.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door :
- het geven van informatie en educatie
- het organiseren van maatschappelijke en sociaal-culturele bijeenkomsten, zoals kumpulans,

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties
- schenkingen, erfstellingen en legaten
- alle andere verkrijgingen en baten

Kamer van Koophandel dossiernummer 01161439

Regio-bank rekeningnummer:
NL24RBRB0955475791, t.n.v. De Scheepsraad, wijkvereniging van Lewenborg
Subpagina''s (1): Contact