พิธีปิดโครงการพัฒนาครู บุคลากร กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ ทางการบิน

โพสต์5 มิ.ย. 2560 20:33โดยณัฐวุฒิ เกตวงษา

                    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากร ให้มีสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (กิจกรรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินของบุคลากรทางการศึกษา Upgrade and Transition Procedures) ระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2560 พร้อมทั้งมอบใบประกาศ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมหนองหารดิแอลลิแกนท์ สกลนคร   อ่านต่อ>>>>

Comments