โครงการประชุมเพื่อพัฒนาการสอนคู่ขนาน ไทย-ลาว-เวียดนาม

โพสต์28 ก.พ. 2560 01:47โดยณัฐวุฒิ เกตวงษา
โครงการประชุมเพื่อพัฒนาการสอนคู่ขนาน ไทย-ลาว-เวียดนาม วันที่ 2 ของการประชุม โดยมีนายอนุชิต อรรถานิธี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนคู่ขนาน ไทย ลาว เวียดนาม ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ สกลนคร

Embed gadget


Comments