แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา

โพสต์5 มิ.ย. 2560 22:09โดยณัฐวุฒิ เกตวงษา
สำหรับนักศึกษานักศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ขณะนี้ได้เปิดระบบลงทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง ทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.graduate-vec.svia.ac.th โดยเข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของบัณฑิต และรหัสผ่านใช้รหัสนักศึกษา

Comments