หน้าแรกhttp://bps.moph.go.th/new_bps/node/77


เผยแพร่เมื่อ  23 ม.ค. 2017

สาธารรณสุขอำเภอนาจะหลวย ได้ทำร่วมทำกิจกรรมและการทำงานใน ปี 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือช่วยกันร่วมกิจกรรมและการทำงานด้วยดีและความความสุข ทุกท่าน จึงได้ เก็บภาพการทำงานตลอดทั้งปี 2559 มาให้ทุกท่านได้รับชม.....
เผยแพร่เมื่อ 16 ม.ค. 2017

อสม. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอนาจะหลวย....  
ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • test1 ประกาศ คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการส ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2560 01:03 โดย sasuk najaluai
 • นิเทศโรงเรียนบ้านคาวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2559 วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.  นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2560 19:58 โดย sasuk najaluai
 • กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ 20 โรงเรียนต้นแบบ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ "การศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหร ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2560 19:58 โดย sasuk najaluai
 • สวัสดีปีใหม่ 2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และบ ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2560 19:58 โดย sasuk najaluai
 • รางวัล“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดคัดสรรผลงาน“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ท ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2560 19:58 โดย sasuk najaluai
 • ทิศทางการทำงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา กล่าวถึงทิศทางการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2560 19:58 โดย sasuk najaluai
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 349 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

 

  นายพีระพล เดชบุญ
สาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย


กระทรวงสาธารณสุข

http://www.phoubon.in.th/

http://ubn.hdc.moph.go.th/hdc
https://www.ega.or.th/th/index.php

กระทรวงแรงงาน