นายพีระพล เดชบุญ

สาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย

กระทรวงสาธารณสุข
http://www.phoubon.in.th/
http://ubn.hdc.moph.go.th/hdc
http://bps.moph.go.th/new_bps/node/77
https://www.ega.or.th/th/index.php
กระทรวงแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ 07 ก.ค. 2017

ขบวนการดำเนินงานในรูปแบบ นาจะหลวยโมเดล ....

เผยแพร่เมื่อ 23 ม.ค. 2017

สาธารรณสุขอำเภอนาจะหลวย ได้ทำร่วมทำกิจกรรมและการทำงานใน ปี 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือช่วยกันร่วมกิจกรรมและการทำงานด้วยดีและความความสุข ทุกท่าน จึงได้ เก็บภาพการทำงานตลอดทั้งปี 2559 มาให้ทุกท่านได้รับชม.....

เผยแพร่เมื่อ 16 ม.ค. 2017

อสม. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอนาจะหลวย....

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย

11 หมู่11 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045-379109 โทรสาร 045-379160

website : https://sites.google.com/site/sasuknachaluai e-Mail : sasuknajaluai@gmail.com