หน้าแรก

ข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 

ข่าวสารจากกลุ่มงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกันตัง

วันที่เรื่อง
4 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง  
2 กุมภาพันธ์ 2559  วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขอเชิญประชุม เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงาน สารสนเทศ และ ผู้บันทึกข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อ 1 ติดตามความก้าวหน้า การจัดทำฐานข้อมูล 2 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจการคีย์ข้อมูลที่มีปัญหา 3 หาข้อสรุปร่วมกัน ในการ ทำงาน และการบึนทึกข้อมูล แยกรายแฟ้ม  
3 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เชิญพยาบาล ประชุมเรื่องการลงบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ช่วยตรวจสอบข้อมูล ที่บันทึกว่าถูกต้องหรือไม่ กรุณาเตรียมฐานข้อมูลมาด้วยค่ะ  
25 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับอำเภอ และตำบล ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง 
25 มกราคม 2559 ขอเชิญร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
แสดง 5 รายการจากหน้า ข่าวสารจากกลุ่มงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกันตัง จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »

รายงานประจำเดือนที่รพ.สต.ส่งทุกเดือน

ชื่อรายงานวันที่กำหนดส่งผู้รับผิดชอบงาน
รายงานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม ภายในวันที่ 20  คุณวรรณกิจ สินอ่อน 
รายงานการตรวจพัฒนาการตามกลุ่มวัย ภายในวันที่ 5  นางรสสุคนธ์ ศรีปรางค์ 
รายงานวางแผนครอบครัว วค.03 ภายในวันที่ 5  นางรสสุคนธ์ ศรีปรางค์ 
รายงานเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์วางแผนครอบครัว ภายในวันที่ 5 นางรสสุคนธ์ ศรีปรางค์ 
รายงานการเบิกวัคซีนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายในวันที่ 5  นายยรรยง คงชีมา 
รายงานประจำเดือนอสม. ภายในวันที่ 5  นายนที จิเหลา 
ใบสำคัญรับเงินอสม. ภายในวันที่ 5  นายนที จิเหลา 
รายงานความก้าวหน้าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ภายในวันที่ 5  นางสาวกัณทิมา สุขรักษา 
ส่งข้อมูล Chronic Link ภายในวันที่ 10  นายฐาดิลก ราชพลี 
ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม  ภายในวันที่ 10  นางสาวสินีนารถ โรจนรัตน์ 
แสดง 10 รายการจากหน้า รายงานประจำเดือนที่รพ.สต.ส่งทุกเดือน จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »

รายงานตามไตรมาส

ชื่อรายงานผู้รับผิดชอบ
รายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 0-12 เดือน นางรสสุคนธ์ ศรีปรางค์ 
รายงานความครอบคลุมผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก นางรสสุคนธ์ ศรีปรางค์ 
แสดง 2 รายการจากหน้า รายงานตามไตรมาส จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »


  
   
 
 
 
 
 


ปฏิทินกิจกรรม


เมนูพิเศษ

เอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง


  
 มุมดาวน์โหลด
 

ติดตามความก้าวหน้าจำนวนข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2559

แสดง 2 ไฟล์จากหน้า สรุปจำนวน 43 แฟ้มทั้งหมด
 

มุมดาวน์โหลดรายงานHosxp_pcu

แสดง 2 ไฟล์จากหน้า มุมดาวน์โหลด 43 แฟ้ม


                   อัพเดทเวอร์ชั่น Hosxp_pcu                         
hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.60.12.30 ใหม่ล่าสุด  
hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.60.5.8     
Hosxp_pcu เวอร์ชั่น 3.59.2.819-12-2560 
Version 5.0.41 
- ปรับเพิ่มรหัสหน่วยบริการ
- ปรับหน่วยบริการประจำที่เป็นสังกัดกลาโหม
- ปรับเพิ่มรหัส Specialpp ในการตรวจคัดกรองการดื่มสุรา


 

แบบฟอร์มต่างๆ

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดบทความสุขภาพ

  • ใช้ยาถูกต้อง ป้องกันโรคไต     "การใช้ยา อาจมีผลเสียต่อการทำงานของไต และถ้าไม่อยากเป็นโรคไต ต้องใช้ยาด้วยความระมัดระวังและใช้อย่างถูกต้อง" อาจารย์ น.พ.นัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ ภาคว ...
    ส่ง 3 มิ.ย. 2556 02:39 โดย admin kantang
  • แผ่นดินไทยร่ำรวยภูมิปัญญา ประสะไพร, อินทจักร์, จันทร์ลีลา, เพชรสังฆาต, เพกา, พญายอ บรรดาชื่อที่เอ่ยขึ้นมาข้างต้นนี้ ไม่ใช่ชื่อของใครที่ไหนแต่อย่างใด หากเป็นชื่อของ "สม ...
    ส่ง 3 มิ.ย. 2556 02:17 โดย admin kantang
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »