שאלון SPIN

SPIN הוא שאלון שפותח במחלקה לפסיכיאטריה ומדעי ההתנהגות באוניברסיטת דיוק. השאלון משמש ככלי למדידת חרדה חברתית וסריקה של אוכלוסייה עבור חרדה חברתית. השאלון מורכב מ-17 פריטים להערכה עצמית המכסים את הממדים השונים בהם מתבטאת חרדה חברתית: פחד, הימנעות וסימפטומים פיזיולוגיים. המשפטים בשאלון SPIN מתארים סימנים ספציפיים האופייניים לחרדה חברתית ועל הנשאל לענות עד כמה המשפטים תקפים או נכונים עבורו.
שאלון SPIN דומה במידה מסוימת לסקר שירות לקוחות. עבור פריט בשאלון ניתן להשיב באחת מחמש תשובות המבוססת על סולם של עוצמות החל מ- "כלל לא" ועד ל- "מאוד מאוד". לכל תשובה מיוחס ערך מספרי (מ-0 עד-4). הערכה כללית מתבצעת על ידי סכימת הניקוד . תוצאה הגבוהה מ-19 נקודות משמעה סבירות לחרדה חברתית.
שאלון SPIN נחשב לכלי הערכה תקף לסריקה של אוכלוסיה עבור חרדה חברתית וכן גם נמצא יעיל במדידת עוצמת חרדה חברתית.