שאלון חרדה חברתית לילדים SPAI-C

שאלון SPAI-C הוא כלי להערכת אספקטים שונים של חרדה חברתית ומיועד לילדים בגיל 8-14. השאלון מכיל 26 פריטים ומיועד למילוי עצמי על ידי הילדים