שאלון Mini-SPIN

שאלון Mini-SPIN מורכב משלשה פריטים להערכה עצמית ומשמש כשאלון סקר עבור חרדה חברתית מוכללת. השאלון פותח על ידי  ד"ר ג'ונתן דייוידסון מאוניברסיטת דיוק ומבוסס על שאלון SPIN שמכיל יותר פריטים להערכה.
שאלון Mini-SPIN בדרך כלל משמש ככלי סריקה עבור חרדה חברתית. לפעמים רופאים משתמשים בשאלות המופיעות בשאלון ככלי הערכה ראשוני על מנת לקבוע האם  המטופל נמצא בסיכון לחרדה חברתית.
השאלון מכיל שלושה פריטים העוסקים בהימנעות ופחד מפני מבוכה שעל הנבחן להעריך בהתבסס על השבוע החולף. הפריטים מוערכים על בסיס סולם של 5 נקודות:
  • 0 - כלל לא
  • 1 - קצת
  • 2 - למדי
  • 3 - מאוד
  • 4 - מאוד מאוד, באופן יוצא מו הכלל
להלן פריטי השאלון:
  1. החשש להיות מובך גורם לי להימנע מלעשות דברים ולדבר עם אנשים.
  2. אני נמנע מפעילויות שבהן אני נמצא במרכז תשומת הלב.
  3. הפחדים הכי נוראיים שלי כוללים להיות במבוכה או להיראות מטופש.
תוצאת השאלון מחושבת על ידי חיבור הנקודות עבור כל אחד מהפריטים בשאלון. תוצאה של 6 או יותר מרמזת על קיום חרדה חברתית בנבדק. כאשר נתקלים בתוצאה של 6 נקודות או יותר יש להמשיך לאיבחון מלא של חרדה חברתית באמצעות מומחה.
מחקרים הראו ששאלון Mini-SPIN מזהה 90% מהאנשים שאובחנו עם חרדה חברתית.