שאלון חרדה חברתית - מבחן ליבוביץ

http://www.stillwaters.co.il/groups/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94-2/


מבחן ליבוביץ או שאלון LSAS משמש ככלי אבחון ראשוני לחרדה חברתית והוא כולל בתוכו אוסף שאלות המתארות סיטואציות מעוררות חרדה חברתית. על הנבחן להשיב על רמת ההימנעות או רמת החרדה שלו מסיטואציות אלה. ניקוד גבוה במבחן מראה כי הנבחן סובל מחרדה חברתית.