שאלון להערכת רמת ביישנותמדד צ'יק בס (Cheek and Buss scale) להערכת רמת ביישנות מודד גם חרדה חברתית וגם את הנטייה לעכבות והימנעות במצבים חברתיים. המדד המקורי הכיל 9 פריטים אבל גרסאות חדשות יותר מכילות 13 פריטים. המדד טוב למדידה המשלבת חרדה (אפקט) ונמנעות (התנהגות)
צ'יק ובס מגדירים ביישנות כתחושה של חוסר נוחות ועכבות חברתיות בנוכחות אחרים. השאלון מודד אספקטים של אפקט והתנהגות אך אינו מתייחס לרצון לחפש חברה או להימנע ממצבים חברתיים.