ביישנות וחרדה חברתית - מדריך עזרה עצמית (כתובת ישנה)

מדריך העזרה עצמית לביישנות וחרדה חברתית עבר לכאן:
ביישנות וחרדה חברתית - מדריך עזרה עצמית