קבוצות תמיכה ועזרה עצמית

קבוצות תמיכה ועזרה עצמית הפועלות בארץ מוזמנות ליצור קשר וננסה לסייע.
למיטב ידיעתנו אין כיום קבוצות עזרה עצמית בנושא חרדה חברתית

רשימת קבוצות בהנחייה אפשר למצוא כאן