Saská dráha

Saská dráha je železnice z Rumburku do Jiříkova a německého Ebersbachu.
Saská dráha je železniční traťč. 088 Rumburk - Ebersbach, nacházející se ve Šluknovském výběžku. Provoz na trati byl zahájen v roce 1873. V roce 1933 byla zahájena doprava do železniční stanice Jiříkov, která leží na odbočce z tratě ke státní hranici. V roce 2006 byl zastaven provoz osobní dopravy do železniční stanice Jiříkov a osobní vlaky byly vedeny přímo do stanice Ebersbach. Od prosince 2010 byly osobní vlaky na této trati zrušeny úplně a nahrazeny autobusovou linkou.

Od roku 2012 jezdí příležitostné vlaky SASKÁ DRÁHA, které doplňkovou dopravní obslužností zachraňují trať Rumburk - Jiříkov.


Nejbližší jízda








Nejnovější zprávy

Hledáme možnosti jak provozovat lokálku Rumburk - Ebersbach v roce 2013

Hledáme možnosti jak zajistit provoz na dráze z Rumburka do Jiříkova v roce 2013. Jako jedna z možností se nabízí i prodloužení linky Ústeckého kraje U27 Rumburk - Mikulášovice, která jezdí jen o víkendech. Uvažujeme také o vlastním provozu jen v relaci Rumburk - Jiříkov (Ebersbach), nebo propojení s tratí Trilexu číslo 089. Rozhodně možností je hodně a naše představa je taková, že by provoz zajišťovaly 2 páry vlaků o víkendech celoročně nebo jen v letním období. Bohužel pro pravidelný provoz nemáme finance. Ve hře je taky varianta příležitostných vlaků, tak jako v roce 2012 (8.5. a 28.10.), což je varianta nejméně nákladná, nicméně logicky jezdí také nejméně vlaků. O aktuálním postupu prací při tvorbě jízdního řádu pro rok 2013 vás každopádně budeme včas informovat. A nezapomeňte, že v severních Čechách jezdí také Doupovská, Kozí, Švestková a Moldavská dráha!