Primer

a

am go ja to eat
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

e

de mme mother
 Speaker 1 (M)

   Speaker 2 (F)

i

dini go latswa to lick
 Speaker 1 (M)


   Speaker 2 (F)

o

tšo molemo medicine
 Speaker 1 (M)

   Speaker 2 (F)

u

gu sethunya flower
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)


an

tsan go utlwa to hear
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

in

šin molomo mouth
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

un

tshun go mina to blow nose
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

a’

tša’a leele tall, long
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

i’

ǂi’i go rapama to lie down
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

o’

ko’in lee egg
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

u’

gǁu’u go gotlhola to cough
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

aq

taq lerapo bone
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

oq

ǃoq lonala talon
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

b

bo selepe axe
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

d

daqmsi ngwana child
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

dz

dza’a motlopi shepherd tree
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

g

gu nku sheep
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

h

huni go fuduwa to stir
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

j

jo metsi water
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

k

kui sebete liver
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)


kh

khubu go fufula to sweat
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

l

lijan monna man
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

m

makanakana setlhora tree squirrel
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

n

nimi sebokolodi millipede
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

p

paxu noga snake
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

q

qana letswai salt
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

qh

qhain monate delicious
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

qx’

qx’u pitsa pot
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

s

sau go loga to braid
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

šau seatla hand
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

t

tema ntša dog
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)


t’

t’am go roka to sew
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

th

thithibi serurubele butterfly
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

tx

txai go bina to dance
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ts

tsaxu go apaya to cook
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ts’

ts’aunqa meno teeth
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)


tsh


tshao bosigo night
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

tsx

tsxai go baba to be spicy
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

tš

tšan moro gravy
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

tš’


tš’a letsatsi sun
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

tšh

tšha phofu eland
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

tšx

tšxa go sega to cut
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

x

xalo
go tshola to dish
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

y

ya ene/yone… he/she/it
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǀ

ǀuma tlhware python
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǀ’


ǀ’e kgaka guinea fowl
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)


gǀui lenong vulture
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǀh

ǀhi go ala to make the bed
Speaker 1 (M)    Speaker 2 (F)

ǀ’h

ǀ’humi morubisi owl
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

nǀaba lebolobolo puff adder
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

nǀaqm ntlole springhare
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǀq

ǀqai go tshega to laugh
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǀqh

ǀqhuin tsebe ear
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǀq’

ǀq’oqx’o kgori bustard
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǂ


ǂun naledi star
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǂ’

ǂ’anǂa mosese dress 
Speaker 1 (M)

 Speaker 2 (F)


gǂibi kgwedi moon
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǂh

ǂhan kobo blanket 
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǂ’h

ǂ’hiǂam leswana spoon
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

nǂu moriri hair 
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

nǂoam kwa dumela hello
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǂq

ǂqa go bapala  to gather fruit
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǂqh


ǂqhai phepheng scorpion
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǂq’

ǂq’ana go thuba to hatch 
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǃ

ǃoa ntlo house
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǃ

ǃ’un nko  nose
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

gǃa'u lenao foot
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǃh

ǃhaq mosetlha weeping wattle
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǃ’h

ǃ’hamaqa mafatlha twins
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

nǃui ntšhe ostrich
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

nǃu go kua to howl
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǃq

ǃqan kgokonyana small wildebeest
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǃqh

ǃqhae kgosi chief
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǃq’

ǃq’abe mokabi russet bushwillow
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǁ

ǁa kgama hartebeest
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǁ’

ǁ’an motlhose fox
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

gǁuxa pitse horse
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǁh

ǁha tshimo field
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)


ǁ’h

ǁ’haqmi thupa stick
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)


nǁu peba mouse, rat
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

shoe

nǁau setlhako shoe
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǁq

ǁqa go setla to pound
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ǁqh

ǁqhana sesana tree stump
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)


ǁq’

ǁq’a go tlhatswa to wash
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ʘ

ʘoa leitlho eye
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ʘ

ʘ’u phuti duiker
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

gʘoa molelo fire
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ʘh


ʘhoa go na to rain
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ʘ’h

ʘ’hoan go thama to be too tight
 Speaker 1 (M)


   Speaker 2 (F)

nʘuma go suna to kiss
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

nʘu tlhogo head
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ʘq

ʘqoa mokgalo buffalo thorn
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)


ʘqh

ʘqhui mogatla tail
 Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)

ʘq’

ʘq’uin botlhoko pain
Speaker 1 (M)
   Speaker 2 (F)