การลบรอยย่นบนใบหน้าด้วย Photoshop


Download ภาพตัวอย่างได้ที่นี่ :  http://content.answcdn.com/main/content/img/getty/8/0/84983980.jpg

 1. ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Photoshop CS6 ขึ้นมา2. ให้ทำการเปิดไฟล์รูปภาพ ที่ต้องการจะลบรอย    File-->Open   หรือ   Ctrl+O  
3. นำเครื่องมือที่เรียกว่า Patch Tool ขึ้นมาโดยกดเม้าส์และ เลือกปุ่มตามรูปภาพ 
4. Zoom ภาพเข้าไกล้โดยการกด "Ctrl " --> " + " เพื่อหารอยที่เกิดบนภาพ
 (  สามารถ Zoom ออกได้โดยการ กด  "Ctrl " --> " - "   ) 

5.กดเลือก ที่ปุ่ม   แล้วลาก Mouse  ไปรอบๆ บริเวณรอยย่น หรือ บริเวณสิว


6. ลาก Mouse ไปยังพื้นผิวเรียบ เพื่อ ให้ บริเวณ ที่เลือกด้วย Path Tool 
 เพื่อให้ ภายในบริเวณ Path Tool มีการคัดลอกพื้นผิวเรียบมาปะในส่วนที่เป็นรอย

7. เมื่อปล่อย Mouse จะได้ผลลัพธ์ ดังรูปด้านล่าง 
สังเกตุได้ว่ารอยที่เปื้อนถูกเกลี่ยทับด้วยบริเวณพื้นผิวเรียบตามลักษณะพื้นผิวของ บริเวณที่ Mouse เลื่อนไป


 

 


ส่งงานท้ายคาบ

ให้นักเรียน หารูปภาพ หน้าตาบุคคลที่ชื่นชอบ จาก Google แล้วทำการ Retouch ลบรอยบนใบหน้า
เสร็จแล้วให้ แยกไฟล์ ต้นฉบับ และไฟล์ที่ Retouch แล้ว ใส่ใน Folder 
ทำ Folder ให้เป็น ".Zip"  ตั้งชื่อว่าให้เป็น เลขประจำตัวนักเรียน แล้วแนบใส่ Email sarit9895@gmail.comComments