Itiner‎ > ‎

Részletes itiner

Kedves Sporttárs! Szeretettel köszöntünk az ELTE­ BEAC Természetjáró Szakosztálya által rendezett Sárga Teljesítménytúrákon!


Mielőtt útnak indulnál, kérjük feltétlenül olvasd el az alábbi fontos tudnivalókat!


Részvételi és teljesítési szabályok A  Sárga Teljesítménytúrákon bárki részt vehet, aki a rajtnál részvételi   szándékát   bejelenti   a   rendezőknek,   és   befizeti   a nevezési díjat. A túra teljesítésének feltétele valamennyi állandó és feltételes ellenőrzőponton való áthaladás, azok nyitva tartási ideje alatt, valamint szintidőn belüli célba érkezés.


Az ellenőrzőpontok nyitva tartási idejét a füzet hátoldalán, a táblázatban tüntettük fel. A szintidő a  70­es távon  18,  az  50­es távon 13,  a  40­es távon 10, a 30­as távon 8 és a 20­as távon 6 óra. A 18­as távon nincs szintidő, célzárásig, 19 óráig kell beérkezni. Az útvonalon a tájékozódást piros­fehér szalagok segítik, más színű szalagokra ne térj le, ezek nem a mi túránk útvonalát jelölik.  Hogyha   a   túrát   valamilyen   okból   megszakítod,   arról tájékoztasd   a   legközelebbi   ellenőrzőpont   pontőreit, vagy értesítsd a szervezőket a megadott telefonszámokon. A túrán mindenki saját felelősségére indul, a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem igényelhető!

Az útvonal leírása A túra nagyrészt a sárga sáv turistaúton halad, majd a végén a sárga háromszög jelzésen megy be a célba.

Balra átlósan áthaladunk egy parkon, majd utána jobbra térünk az Áchim András utcán. Átmegyünk a forgalmas Dobogókői úton és jobbra fordulunk. A Galagonyás utcán balra indulunk el a hegyek felé. Az Orbán kápolnánál jobbra fordulunk. A Csurgó-forrás után, nemsokkal lesz egy jobb majd rögtön egy bal kanyar. Ezt szalagozással jelöljük. Ha mégsem vennéd észre, csak menj tovább egyenesen a földúton, úgy is elérsz a. Vörös-kereszthez, az 1. ellenőrző-ponthoz.

Innét szántóföldek mellett halad az utunk melyet szalagozás és táblák segítik. Beérünk az erdőbe és egyenesen haladunk nem törődve a két oldalra kiágazó utakkal, míg az erdő végénél egy kerítéshez nem érünk, amely mellett jobbra tartunk. Kétszer át kell kelnünk a kerítésen, majd a kavicsos úton jobbra térünk a Barát-kúti erdészházhoz. Az épület után kb. 60 m-re – amikor a jobb oldalt levő első fát elérjük – befordulunk balra, és a mező szélén elindulunk felfelé az erdőbe. Utunkat itt is szalagozás segíti. Folytatjuk utunkat amíg elérjük a 2. ellenőrzőpontot a S-S+ elágazásánál (Cserepes-árok). Egyenesen megyünk tovább. Nemsokára kiérünk az erdőből egy rétre, ahonnan már létszik Pilisszentlélek.

A Kossuth Lajos utcán érünk be a faluba, majd a Hunyadi János úton balra megyünk tovább. Átmegyünk a falunk, be egy zsákutcába, melynek végén beérünk az erdőbe. Utunk erősen emelkedni kezd. Amikor kiérünk egy tisztásra (ahol egy épületet is láthatunk), jobbra fordulunk. Meredeken megyünk fölfele, amíg elérjük az Esztergom-Dobogókő műutat. Ezen kb. 10 m-t balra megyünk, majd átmegyünk rajta és szemben a murvás úton visszakanyarodunk jobbra. Itt nagyon figyeljünk mert nemsokára balra kell kanyarodni. Utána kövessük az utat a Pilis-nyeregig. Itt megint figyeljünk! Keresztezzük a szekérutat (zöld jelzés), majd utána rögtön egy nehezen észrevehető ösvényen enyhén jobbra fordulunk. Utunk lefelé tart egy kellemes völgyben (Szénás út). Egy elágazásnál jobbra tartunk, majd egy ötös útelágazáshoz érünk, ahol egyenesen megyünk tovább, ide befut a Z+ is a Klastrom-szirtek felől. Meredeken lefelé visz utunk, az útelágazásoknál balra tartunk. Jobb felől egyre közelebbről látszanak Klastrompuszta fényei. Egy keskeny ösvényen jobbra tartunk, és a bal oldalon feltűnő kerítés mellett haladva a K jelzés csatlakozásakor érjük el egy pihenőpadnál a 3. ellenőrzőpontot.

Ugyanitt némi frissítőre is számíthatunk! Balra hagyjuk el Klastrompusztát és hosszan követjük a széles földutat az erdőben. Egy nyílt területet közelítünk meg, ahol az eddigi földúton már a S+ halad majd tovább, mi pedig jobbra térünk egy nehezebben észrevehető ösvényen! A magasfeszültségű vezetéknél balra kanyarodunk, majd mikor egy hosszú egyenes szakasz után ismét keresztezné a vezeték utunkat, még előtte jobbra tartunk, majd rögtön balra. Lefele indulunk, és egy útkereszteződésnél balról becsatlakozik a P jelzés. A túra innen a S-P közös jelzésen, a Táloki-erdőben vezet. Hosszasan egy szekérúton haladunk, amíg ki nem érünk az erdőből, ahol egy szemközti kerítésnél egy jelentősebb földúton balra fordulunk, majd a töltés tetejére érve jobbra tartunk egy újabb földúton. A tőlünk jobbra húzódó kerítéssel nagyjából párhuzamosan folytatjuk utunkat egészen addig, amíg a kerítés jobbra nem tér a mészégetőknél. Itt egy murvás úthoz érünk, amelyen jobbra fordulunk. Továbbra is a kerítéssel párhuzamosan haladunk addig a pontig, ahol az út egy enyhe balkanyarral bevezet az erdőbe. Utunk jobbra ível, majd egy másik földutat keresztez, kisvártatva pedig egy jellegzetes, erős völgyút csatlakozik balról, a Cseresznyés-árokból. A következő útvillában balra megyünk (jobbra a P+ Klotildligetre vezet). 120 m után enyhén jobbra térünk az eddigi széles földutunkról, majd jobbról mellőzzük az Iluska-forrást. Innen 250 méterre egy útkereszteződésnél balra felfelé megyünk (jobbról K+ jelzés érkezik), majd a kerítés sarkánál rögtön jobbra, meredeken felkanyarodunk a kerítés mellett húzódó ösvényen. A rét felső sarkában előbb balra, majd jobbra az erdőbe fordul az út, és ösvényünk erősen kapaszkodik felfelé a Fehér-hegyre. Innen a Zajnát-hegyek fenyvesében kanyargunk, amíg a Vörös-hegyi-pihenőhöz érünk. Ez a 4. ellenőrzőpont.

Balra indulunk, majd kiérünk az elkészült gázvezeték nyomvonalához. Innét e mentén haladunk, majd 1 km múlva egy széles földúton jobbra indulunk lefelé a völgyben. Az erdőszéli sorompónál továbbhaladunk egyenesen, majd rövidesen egy négyes útkereszteződéshez érünk, ahol enyhén jobbra tartva haladunk tovább az Áfonya utcán. 7-es számú ház után az út balra kanyarodik a Barackos (Feketefenyő) utcába, majd egy vasúti átkelőn a Kápolna utcába jutunk. Ezen a 109-es számú házig megyünk, amely előtt balra a stációk mentén indulunk fel a domboldalon. Itt, a Kálvárián feltételes ellenőrzőpont lehetséges! A dombról a Kálvária utcán ereszkedünk lefelé a Vásár térre, ahonnan a S jelzésen élesen jobbra fordulunk a Kandó Kálmán utcába. Egyenesen megyünk a műkőkészítő üzem felé, majd az utca végén balra fordulunk egy kis sikátorba. Az Emil-cukrászdával szemben érünk ki a 10-es főútra, ahol jelzésünk jobbra, a vasúti átjáró felé folytatódik. Átmegyünk a síneken, majd megkerüljük az építési területet és balra a Takarékszövetkezet és a kék tetős szolárium épülete között folytatódik utunk a lépcsőkön felfelé. A lépcsősor tetején jobbra fordulva egy keresztutcához érünk. Itt jobbra tartva 150 m után elérjük az 5. ellenőrzőpontot, a pilisvörösvári Sramli sörözőt.

Ez egyben frissítőpont, a Sárga 30 éjszakai célja, a Sárga 40 és a Sárga 20 rajtja is! Visszatérünk az elágazáshoz, ahol jobbra indulunk tovább a S jelzésen. A keresztező Klapka utcától kezdve már Pilisszentivánon járunk. Az út végén található a Templom-hegy (kereszt), a lépcsőkön lefelé kell továbbhaladni a templomig. A templom mellett átkelünk a zebrán, és balra a Szabadság úton folytatjuk utunkat a Jóreménység utcáig. Itt jobbra fordulunk a Triposil nyomda hirdetőtáblájánál. Az útvillánál jobbra megyünk, majd az utca végén egyenesen haladunk tovább az erdőben felfelé. Egy műutat elérve egy kék kerítés mellett egyenesen megyünk tovább. Betérünk az erdőbe, és a kerítésen a kaputól jobbra egy létrán mászunk át, majd hol a P jobbra eltér, mi egyenesen indulunk tovább az Antónia-árokba. Itt több jelzett fa is kidőlt, de az út még így is egyértelmű. Az Antónia-nyeregig emelkedünk, ahol a Zsíroshegyi úton balra fordulunk. Az út végén egy sorompónál érünk az erdőbe, majd egy tisztásra, ahol a Zsíros-hegyi turistaház romjai találhatók. Ott jobbra fordulunk és a Muflon Itatóhoz érünk, ami a 6. ellenőrzőpont.

Továbbmegyünk az erdőben, nem messze a házaktól. 1 km után egy útvillában a K elmegy jobbra, mi pedig balra kanyarodva elhagyjuk Nagykovácsi házait. A Kerek-hegy alatti útkereszteződéshez érünk, ahol feltételes ellenőrzőpont lehetséges! Jobbra fordulunk, majd a T-elágazásnál balra. Kiérve egy széles földútra ismét balra térünk. Egy útelágazásnál jobbra tartunk, majd a következőnél egyenesen megyünk tovább. Keresztezzük a Kerekhegy-Budaliget műutat. A sorompó után tovább ereszkedünk eddigi utunkon. Egy útvillánál a jobb oldali ágat választjuk. Elhagyott telkek között ereszkedünk le egy völgybe, ahol jobbra a S+ ágazik ki Budaliget felé, mi viszont balra tartunk. Nemsokára átkelünk egy vashídon, és kiérünk a Hidegkúti útra, amely mellett balra fordulunk a járdán. Elhaladunk a benzinkút előtt, átmegyünk a zebrán, és jobbra fordulunk, itt frissítőpont üzemel. A sarki ház mellett balra lemegyünk 10 métert, majd balra befordulunk az Alsó-Jegenye-völgybe. Innen a Paprikás-patak mentén – azt többször is kis hidakon keresztezve – haladunk a Rózsika-forrásig, ahol a 7. ellenőrzőpontot találjuk.

Továbbhaladva a patak mellett, kiérünk egy rét szélére, és az útvilla jobb oldalán megyünk tovább. Nemsokára találkozunk a Z+ jelzéssel, ami egyenesen megy tovább, mi pedig jobbra felfelé kanyarodunk. Egy széles földúton emelkedünk egészen egy sorompóig, ami előtt balra kanyarodunk, majd az útvillában egyenesen, kissé jobbra egy ösvényen megyünk tovább. 10 méter után mi balra tartunk az erdőbe. 1 km után jobbról feltűnik a S, mi pedig a Kötők-padja kilátóhelyhez érünk, ahol feltételes ellenőrzőpont lehetséges! Tovább haladva a Tök-hegy alatt keresztezzük a Z és a K jelzést. Egy katonasírnál jobbról, hátulról csatlakozik a K. Rövidesen jobbra térünk a Boróka büfé felé. Balra fordulunk, felmászunk a szemben lévő földletörésen, és megcélozzuk a jobboldali nyílást a bokrok között a rét túlsó szélén. Két párhuzamos ösvényre válik szét utunk, mi a baloldalin megyünk tovább. Ez egy idő után balra kanyarodik, majd egy földút csatlakozik jobbról hátulról. Az erdő szélével párhuzamosan megyünk, míg egy facsoport előtt utunk jobbra lefelé nem kanyarodik. Itt átvágunk egy másik facsoporton, majd balra tartunk meredeken felfelé a szánkópályával párhuzamosan. Az út keresztezi a pályát, és jobbra betér az erdőbe. Egy tisztáson találjuk a 8. ellenőrzőpontot.

A jobboldali utat választjuk, majd a nyílt terepen is irányt tartva megyünk fel az Újlaki-hegy sziklás csúcsára. A csúcskő után leereszkedünk a sziklákon. Beérünk az erdős részbe, ahol ösvényünk jobbra-balra tekereg, amíg kiérünk egy széles köves útra, melyen az útjelző táblánál jobbra fordulunk. Az újlaki parkolónál érünk le a műútra, ahol egy egykori határkőnél jobbra leereszkedünk egy rendkívül meredek ösvényen a Határ-nyeregbe. Onnan megyünk tovább fel a Vadaskerti-hegy oldalába. Felérve egy útelágazáshoz, előbb balra, majd a keresztező nyiladékban jobbra, lefelé kanyarodunk. 200 m után balra fordulunk egy ösvényre. Keresztezünk egy széles utat, amin jobbról bejön a K jelzés. Leereszkedünk az ösvényen, jobbra átmegyünk a hídon, átkelünk a Hűvösvölgyi úton, majd felmegyünk a Kisvasút pizzériához, ahol frissítőpont és feltételes ellenőrzőpont található. Ez a Sárga 50 és 20 célja, valamint a Sárga 18 rajtja is! Visszamegyünk a S jelzésre, és ott jobbra folytatjuk utunkat. Nemsokára keresztezzük a forgalmas Nagykovácsi utat. Átkelünk a kisvasúti síneken, majd továbbhaladva a Kis-Hárs-hegy nyergébe ismét érünk. Itt jobbra térve indulunk tovább fel a Nagy-Hárs-hegyre. Ösvényünk a Báthory-barlangot balról mellőzve ér fel a Nagy-Hárs-hegyre, a Kaán Károly-kilátóhoz, amely a 9. ellenőrzőpont.

Egyenesen, majd egy kilátóponttól balra lefelé haladunk tovább, amíg elérjük Szépjuhásznét. Átkelünk Budakeszi úton majd a Gyermekvasút sínjeivel párhuzamosan megyünk a sétaúton. A Vadaspark megálló után bejön jobbról a S+, ami a Kis-kőfejen átkelve balra el is válik tőlünk, mi pedig jobbra térve keresztezzük a síneket. A Korányi Szanatórium kerítése mellett balra tartunk, majd átkelünk egy fahídon. Két jobbkanyar után kanyargós úton leereszkedünk egy völgybe, aztán szemben fel a gerincre. Ezen balra megyünk tovább, majd jobbra fordulva csatlakozunk a P jelzéshez. Leérünk a Virág-völgybe, ahol jobbra a P+ köt le Budakeszire, mi pedig balra megyünk tovább. Elhagyjuk a P jelzést, és felmászunk a völgy bal oldalába. Jobbra átmegyünk a völgy túloldalára, és tovább emelkedve követjük azt egészen a Csacsi-rétig, ahol a 10. ellenőrzőpont található.

(A S+ itt kiágazik balra.) Jobbra indulunk tovább, majd az útkereszteződésnél megint jobbra, aztán rögtön balra be a fiatal fák közé. Az erdőben elérjük a Z+ kereszteződését. A széles úton maradva kétszer balra, majd jobbra tartunk, ezután jobbra letérünk róla, és elmegyünk a Magas-kő felé. Itt balra indulunk tovább, majd egy négyes elágazásnál jobbra. Enyhén ereszkedünk, a P jobbról csatlakozik, majd elérünk a S-P-S+ elágazáshoz, ahol jobbra megyünk. Az ötös útelágazást elérve enyhén jobbra indulunk, így elérjük Nagyszénászug szélét. A melegben itt némi frissítőre is számíthatunk! Egyenesen megyünk tovább, majd balra, aztán jobbra térünk. Az útvillánál a bal oldalit választjuk, majd egy meredek hegyoldal megmászása következik. A hegyoldalban oldalaz ösvényünk, közben keresztezünk egy kisebb árkot is, majd balra felkanyarodunk egy újabb kaptatóra. Így érkezünk a Sorrento nevű sziklaalakzathoz. Ösvényünk jobbra indul tovább, széles makadámutat keresztezünk. A Szekrényes-hegy és a Szállás-hegy alatt hosszasan egyenesen haladunk. A S-S+ elágazásnál (feltételes ellenőrzőpont lehetséges) enyhén jobbra, majd az ösvény végén, a széles kövesúton merőlegesen jobbra térünk. Az Öröm-völgynél egy ösvényen jobbra indulunk, majd az első adódó alkalommal rögtön balra térünk, utána egyenesen fel a Csík-hegy oldalába. Annak túloldalán a nyeregben balra megyünk egészen a SΔ kiágazásáig, a Huszonnégyökrös-hegy nyergéig. Ez 11. ellenőrzőpontunk.

Egy éles balkanyar, majd egy újabb bal- és egy jobbkanyar után érjük el Budaörs házait. Végigmegyünk a Tárogató utcán, majd jobbra az Orchidea utcára térünk, annak végén balra fordulunk a Csíki utcába. A Csíki csárdánál véget ér a S jelzés, de túránk még nem. A SΔ jelzésen indulunk a Törökugrató utcán, és ezt követjük a Törökugrató csúcsáig. Itt található a 12. ellenőrzőpont.

Tovább haladunk a tanösvény útvonalán, egy idő után visszatérünk a SΔ-re, de hamarosan elhagyjuk, és lemegyünk a fémlépcsőn a bányaudvarra, amin átvágunk, és balra térünk az Árvácska utcára. Ezt követjük egy jobb, majd egy balkanyart megtéve. A Kökörcsin utcán jobbra térünk, majd rögtön balra forduunk az Ibolya közön. Jobbra kanyarodunk, majd balra a Nárcisz utcába térünk, ennek végén jobbra kanyarodunk az Őszirózsa utcába, a forgalmas Árok utcát a zebrán keresztezzük, majd a földúton elmegyünk a Pukás Tivadar útig, amin balra tartunk.  Az út végén, a Szivárvány utcán balra és a következő sarkon találjuk a Nádas sörözőt, túránk célját.


Ċ
Zoltán Szemán,
2017. febr. 6. 2:32
Comments