Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Informatika szak – Felvételi tájékoztató 2009


 

Informatika szak 2009
az Országos Akkreditációs Bizottság (ARACIS) által 2008. február 28.-án akkreditált szak

Helyek száma · Felvételi kritériumok · Fontos tudnivalók
Versenyzőknek nyújtott előnyök · A beiratkozáshoz szükséges iratok
A szakon oktatott tantárgyak · A tanszékről · Kutatás, cserekapcsolat · Bővebb információk


Helyek száma

 • tandíjmentes: 25 hely
 • tandíj-hozzájárulásos: 25 hely

Felvételi kritériumok

 • az érettségin kapott matematika (m), informatika vagy fizika jegy, vagy az érettségi átlag a megfelelő szorzóval (mivel nem egységes a matematika érettségi, a jegynél szorzókat alkalmaznak: M1=m, M2=0,9 × m, M3=0,8 ×m)
 • a műszaki és informatika szakokra egységes a felvételi, a jelentkezők a beiratkozáskor megjelölt opciók (informa­tika, számítástechnika, automatika és alkalmazott infor­ma­tika, mechatronika) sorrendjében jutnak be a választott szakokra

(Ezen kívül távközlés, számítógépes művelettervezés és gyártásirányítás szakok is, amennyiben a felvételi időpontjáig az ARACIS jóváhagyja.)

Fontos tudnivalók

 • Beiratkozási időszak : 2009. július 13 – július 18.
 • Eredményhirdetés: 2009. július 20.

A tandíj-hozzájárulás összege: 400 euró/év (három részletben is fizethető).

Versenyzőknek nyújtott előnyök

10-es átlagot kapnak azok az érettségivel rendelkező felvételizők, akik:

 • részt vettek a matematika, informatika, fizika tantárgyolimpia nemzetközi szakaszán vagy helyezést értek el (I., II. III.) az országos szakaszon bármelyik tanévben,
 • helyezést értek el (I., II. III.) a Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny erdélyi döntőjén, Erdélyi Magyar Matematikai Versenyen, ECN-Sapientia Programozási és Matematikai Versenyen.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

 1. Az érettségi diploma vagy igazolás eredetiben
 2. Hiteles másolat a születési bizonyít­vány­ról
 3. Személyazonossági igazolvány másolata
 4. Diploma az olimpián vagy versenyen szerzett díjról (eredeti és fény­má­solat)
 5. Jelentkezési formanyomtatvány teljesen kitöltve, aláírva a felvételi bizottság előtt.
 6. A felvételi díj befize­té­­­se helyben (40 RON)
 7. Orvosi igazolás (típus­nyomtatvá­nyon), amelyből kiderül, hogy folytathatja az illető szakot
 8. Három igazolvány-típusú fénykép
 9. Dosszié (dosar plic)

A szakon oktatott tantárgyak

Programozás és programozási nyelvek, Számítógépek arhitektúrája, Adatstruktúrák és algoritmusok, Formális nyelvek és fordítóprogramok, Adatbázis, Objektumorientált programozás, Fejlett programozási módszerek, Gráfelmélet, Programozási rendszerek tervezése, Digitális jelfeldolgozás, Webtechnológiák, Diszkrét matematika, Algebra, Matematikai analízis stb.

A matematika és informatika tanszékről

A tanszék oktatói:
Dr. Kása Zoltán, Dr. Bege Antal, Dr. Szilágyi Miklós, Dr. Szász Róbert, Dr. Kátai Zoltán, Dr. Antal Margit, Dr. Kovács Lehel, Dr. Kupán Pál, Márton Gyöngyvér, Bartha Zsolt, Fogarasi Kinga, Fogarasi Ferenc, Jánosi Rancz Tünde.

A hallgatók munkáját modern számítógépes laboratóriumok (mesterséges intelligencia, adatbázis, linux) támogatják. A tanulmányokat többezer kötetes könyvtár és nemzetközi internetes adatbázisok (Springer, Elsevier, Mathscinet, EISZ – Elektronikus Információszolgáltatás) segítik.
A többi tanszékkel és az IT partnerekkel való együttműködés, a közös kutatások, fejlesztések lehetővé teszik, hogy hallgatóink a képzés során a magas színvonalú elméleti ismeretek mellett naprakész gyakorlati tapasztalatra is szert tegyenek. Végzett hallgatóink igen keresettek a munkaerőpiacon, szívesen alkalmazzák őket az informatikai fejlesztések, szolgáltatások, az innovációs kutatások és a menedzseri munkakör különböző területein (integrált adatfeldolgozó rendszerek készítése nagyvállalati, banki környezetben, elektronikus kereskedelem és elektronikus pénzforgalom lebonyolítása, hálózatok, mobiltelefonok programozása, alakfelismerés, számítógéppel támogatott tervezés, képfeldolgozás, multimédiás alkalmazások készítése, számítógépi grafika, animáció, játékok). Hallgatóink egy része az alapképzés elvégzése után mesterképzésen vesz részt.

A tanszék nemzetközi informatikai versenyt is szervez és résztvesz nemzetközi informatikai és matematikai versenyeken is.

Kutatás, cserekapcsolat

Az egyetem számos külföldi egyetemmel kötött szerződést (pl. budapesti Eötvős Loránd Tudományegyetem, Debreceni Tudományegyetem, komáromi Selye Egyetem), melyek keretében hallgatóink tanulhatnak külföldön, és közreműködhetnek projektekben. Hallgatóinkat bátorítjuk és támogatjuk a tudományos kutatásba való bekapcsolódásban, így résztvehetnek a KPI (Kutatási Programok Intézete) által meghírdetett tudományos kutatásokban, Tudományos Diákkonferencián, ahol lehetőséget kapnak önálló kutatási eredményeik bemutatására. Magyar és külföldi tanárokkal, diákokkal együttműködve szakmai konferenciákat szervezünk. Hallgatóink külföldi oktatók vendégelőadásait is hallgathatják. A hallgatók magyarországi egyetemeken részképzésben részesülhetnek.

Karunk és szakunk biztos tudást ad!
Felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező tanárok irányításával megvalósíthatja szakmai elképzeléseit!

Bővebb információk kaphatók

Târgu Mureş-Corunca, Aleea Sighişoarei, nr. 1C
Postacím: 540485 Târgu Mureş, Op. 9., Cp. 4
Tel. 0265-208170 , 0723-193989, e-mail: office@ms.sapientia.ro

Honlap: http://www.ms.sapientia.ro