САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ

 Саобраћајним знаковима на путевима се постиже безбедније, брже и уредније одвијање саобраћаја. Учесници у саобраћају се знаковима упозоравају  на опасности које им прете на  путу.

Сви јавни путеви морају бити обележени прописаним саобраћајним знаковима.

Учесници у саобраћају су дужни да се  придржавају  ограничења, забрана и обавеза изражених помоћу постављених саобраћајних знакова.

Саобраћајни знакови постављају се са десне стране пута уз коловоз у смеру кретања возила. Ако постоји опасност да саобраћајни знак неће бити уочљив због густине саобраћаја или због других разлога, саобраћајни знак се може поставити на супротној левој страни пута или изнад коловоза.

        Саобраћајне знакове делимо на:    - знакове опасности

                                                                    - знакове изричитих наредби  и обавезе

                                                                    - знакове обавештења и допунске табле

        Понекад је потребно да се ближе одреди значење саобраћајног знака. Тада се испод њега постављају допунске табле.