Знакови опасности

        Знакови опасности учесницима у саобраћају означавају близину дела пута или место на којем им прети опасност одређеног карактера. Постављају се прие опасног места.

        Знакови опасности имају облик једнакостраничног троугла чија се доња страница налази у хоризонталном положају, а врх наспрам ње окренут је према горе.

      Изузетак су знакови опасности којима се учесници у саобраћају упозоравају на прелаз пута преко пруге а то су: „Андрејин крст„ те знак „Приближавање прелазу пута преко жељезничке пруге са браницима или полубраницима“ и знак „Приближавање прелазу пута преко железничке пруге без браника или полубраника“


            Боја знакова опасности

        Основна боја знакова опасности је бела боја, а ивице троугла су црвене боје. Изузетак по боји су знакови опасности „Радови на путу“ и „Саобраћајна незгода“, чија је основна боја жута .

    


         Симболи на знаковима опасности су црне боје.