Знакови изричитих наредби и обавезе

Знакови изричитих наредби стављају до знања учесницима у саобраћају на путу забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати.

Знакови изричитих наредби деле се на:

  • знакове забране, односно ограничења и
  • знакове обавезе.

Облик знакова изричитих наредби

Знакови изричитих наредби имају облик круга. Изузетак су знакови „Обавезно заустављање“ и „Наилазак на пут са првенством пролаза“

изузеци знакова изричитих наредби

Боја знакова изричитих наредби

Основна боја знакова забране, односно ограничења је бела. Симболи и натписи на знаковима забране, односно знаковима ограничења, црне су боје.  Ивице круга, те равне и косе линије на знаковима изричитих наредби на којима постоје, су црвене боје.

Табле на којима су уметнути знакови забране и ограничења имају подлогу беле боје.

Основна боја знакова обавезе је плава. Симболи и натписи на знаковима обавезе беле боје.

Постављање знакова изричитих наредби

Знакови изричитих наредби постављају се непосредно на места на којима за учеснике у саобраћају почиње обавеза да поштују наредбу изражену саобраћајним знаком.

Ако је због слабе прегледности, или због неког другог разлога, учеснике у саобраћају потребно унапред обавестити о изричитој наредби знак изричите наредбе може бити постављен и на одговарајућој удаљености од места од кога наредба важи. У том случају морају се додати допунске табле са назнаком удаљености од места од ког наредба важи.

Учесници у саобраћају морају поштовати значење знакова изричитих наредби постављених на путу до прве раскрснице. Знакови изричитих наредби морају се поново поставити након сваког укрштања, односно спајања са другим путем, ако изричита наредба важи и после таквог укрштања, односно спајања.

Изричита наредба изражена знаком забране и ограничења или знаком обавезе постављеним на улазу у насеље на истом стубу на којем је постављен и знак за обележавање насељеног места вреди на подручју целог насеља, ако на појединим путевима, или деловима пута у насељу није другим саобраћајним знаком изражена друга наредба.

Знакови изричитих наредби са промењивом поруком

На путу се могу постављати и саобраћајни знакови за означавање изричитих наредби које важе само за одређено време током дана, или само у одређене дане. Ови саобраћајни знакови израђени су тако да су симболи и допунске табле којима је одређено њихово значење уочљиви само у време за које вреди изричита наредба изражена знаком.

Знакови изричитих наредби са променљивом поруком постављају се увек иза сталних знакова изричитих наредби.


                                                                    

ЗНАКОВИ ОБАВЕЗЕ