Кружни ток

Кружни ток саобраћаја је обележен одговарајућим саобраћајним знаком

 Кружни ток се сматра најбезбеднијом врстом раскрснице  за коју важе једноставна правила: 

     пре уласка у кружни ток стоји знак"укрштање пута са путем с првенством пролаза",  
        што значи да предност имају возила која се већ налазе у кружном току и долазе вам с леве стране.

                                    

Правила вожње у кружном току:

YouTube Video


YouTube Video