ОПШТИ ПОЈМОВИ О САОБРАЋАЈУ

        
    Саобраћај је кретање возила и лица на путевима, чије је понашање уређено у циљу његовог безбедног и несметаног одвијања.


    Општи појмови о саобраћају се односе на врсте путева, делове пута, учеснике у саобраћају, возила као и неке друге појмове који вам могу помоћи у бољем разумевању и савладавању ове материје.