Возила

Возило је свако превозно средство намењено за кретање по путу осим покретних столица без мотора за немоћна лица и дечијих превозних средстава .

Моторно возило је возило које се покреће снагом сопственог мотора и које је првенствено намењено за превоз лица или терета на путевима, или вучу прикључног возила, осим возила која се крећу по шинама и помоћних пешачких средстава.

Бицикл је возило које има најмање два точка и покреће се искључиво снагом возача.

Мопед је моторно возило са два точка чија радна запремина мотора није већа од 50 cm³, а снага код електричних мотора не прелази 4 kw, или на три точка чија радна запремина мотора није већа од 50 cm,³ или снага мотора код мотора с унутрашњим сагоревањем и електричних мотора није већа од 4 kW, и које на равном путу не може развити брзину већу од 45 km/h.

Mотоцикл је моторно возило сa два точка, или са три асиметрично постављена точка (са бочном приколицом) код којег је радна запремина мотора већа од 125 cm³ и које на равном путу може развити брзину већу од 45 km/h.

Путнички аутомобил је моторно возило намењено за превоз лица које, осим седишта за возача, има највише осам седишта.

Аутобус је моторно возило намењено за превоз лица које, осим седишта за возача, има више од осам седишта.

Теретно возило је свако моторно возило које је намењено за превоз терета.

Трактор је моторно возило конструисано да вуче, потискује или носи измењива оруђа, односно да служи за погон таквих оруђа или за вучу прикључних возила.

Тролејбус је моторно возило намењено за јавни превоз путника које, осим седишта за возача, има више од осам седишта и које, ради напајања мотора електричном енергијом, има контакт с електричним проводником.

Шинско возило је возило посебно конструисано и искључиво намењено за вожњу по шинама.

Трамвај је возило на шинама с електричним погоном, намењено за јавни превоз путника и које је ради напајања мотора електричном енергијом, везано за електрични вод.

Запрежно возило је возило које вуче упрегнута животиња.

Прикључно возило је возило намењено да буде вучено моторним возилом, било да је конструисано као приколица или као полуприколица.

Полуприколица је прикључно возило без предње осовине, конструисано тако да се својим предњим делом ослања на вучно возило.