Остали појмови

Насеље је простор на којем се редови или групе зграда налазе с једне или с обе стране пута дајући му изглед улице и чије границе одређује надлежни орган за управљање путевима, саобраћајним знаковима за обележавање насељених места.

Колона је низ од најмање три возила (осим бицикла, трактора, радне машине и запрежног возила) која су заустављена на путу, или се на блиском међусобном одстојању крећу истом саобраћајном траком у истом смеру, при чему су брзина кретања возила и поступања возача међусобно условљени и између којих, без ометања, не може да уђе друго возило.

Мимоилажење је пролажење возилом поред другог возила које се по истом коловозу креће из супротног смера.

Мењање саобраћајне траке је прелажење возилом из једне у другу саобраћајну траку за саобраћај у истом смеру ради престројавања или дозвољеног бржег кретања.

Oбилажење је пролажење возилом поред заустављеног или паркираног возила или другог објекта који се налази на саобраћајној траци којом се возило креће.

Паркирање возила је прекид кретања возила дужи од пет минута осим прекида који се прави да би се поступило по знаку или правилу којим се регулише саобраћај.

Заустављање возила је сваки прекид кретања возила на путу у трајању до пет минута, осим прекида који се прави да би се поступило по знаку или правилу којим се регулише саобраћај.

Полукружно окретање је окретање возила за 180 степени, у односу на дотадашњи смјер кретања, ради укључења у супротни саобраћајни ток.

Претицање је пролажење возилом поред другог возила које се креће у истој саобраћајној траци и у истом смеру.

Пропуштање возила је радња коју је у одређеним случајевима возач дужан извршити заустављањем возила, смањивањем брзине кретања или прекидањем радње коју изводи возилом, и то на начин који не приморава возача другог возила да нагло миења правац или брзину кретања.

Престројавање је заузимање таквог положаја возилом на саобраћајној траци и на таквој удаљености од раскрснице или другог места на путу из којег се на сигуран начин може извести наредна допуштена радња возилом (скретањем, окретањем, заустављањем и сл.).

Саобраћајна незгода је догађај на путу или који је почео на путу, у којем је учествовало најмање једно возило у покрету и у којем је једно или више лица погинуло или повређено или је настала материјална штета.

Светлоодбојни прслук је одевни предмет намењен лакшем уочавању лица која се на јавном путу налазе ван возила.

Растојање је најкраћа бочна удаљеност између најистуренијих тачака возила или лица, односно других објеката.

Одстојање је најкраћа уздужна удаљеност између најистуренијих тачака возила или лица, односно других објеката.

Скуп возила чине моторно возило и прикључна возила која у саобраћају на путевима учествују као целина.

Зона смиреног саобраћаја је подручје у насељу обележено прописаним саобраћајним знаком у којем возила не смију да се крећу брзином већом од брзине хода пешака због дозвољеног кретања пешака и дечије игре.