Іван Франко "Іван Вишенський"

Мислити - значить вести діалог із самим собою.

І.Кант
Мета уроку: поглибити знання про життєвий та творчий шлях Івана Франка, ознайомитися з поемою "Іван Вишенський", на основі твору розкрити велич, мужність письменника-аскета, представника релігійного світогляду Івана Вишенського; розвивати навички аналізу ліричного твору.

Для уроку вам знадобиться: зошит, ручка, олівець, лінійка, підручник ( Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Підручник для 8 класу знз. - К.:"Грамота", 2008. - 384 с.

Відкрийте зошит, запишіть число, тему уроку "Іван Франко "Іван Вишенський".

Перегляньте фільм із серії "Великі Українці", присвячений Іванові Франкові.

YouTube Video


Що повчального Ви взяли для себе, ознайомившись із життєвим шляхом поета?
Чому, на вашу думку, Івана Франка називають титаном праці? Чому його життя можна назвати подвигом?


Помандруйте шляхами Святого Афону, вдихніть дух віків святих місць.

YouTube VideoОзнайомтеся з біографічними відомостями про Івана Вишенського 


Що вразило Вас із біографії Івана Вишенського?
Які факти з його життя можна назвати неординарними, суперечливими?Прочитайте поему Івана Франка " Іван Вишенський"   ( у підручнику стор. 96-127)

ЗАВДАННЯ ЗА ТЕКСТОМ
1. Графічно (за допомогою ламаної лінії)покажіть особливості розвитку подій у поемі (найвище ламана лінія підніматиметься саме тоді, коли ви будете пригадувати момент найбільшого напруження в розвитку дії.) Над кутами ламаної лінії позначте назви епізодів.
2. Відтворіть сюжетний ланцюжок поеми Івана Франка "Іван Вишенський".
3. Як представлено в поемі постать українського мислителя? Що є історичною правдою, а що - художнім вимислом Івана Франка?
4. Українська дослідниця Т.Гундорова зазначає, що "у поемі "Іван Вишенський" засобами поетичної метафорики..., за допомогою вставних притч, монологів, яскравої асоціативної образності Франко передає душевні муки свого героя." 
Які вставні притчі та монологи використовує автор і яку роль вони відіграють у тексті поеми? Заповніть таблицю.
 Вставні притчі 
 Монологи 
5. Чому Іван Вишенський відмовився поспілкуватися із співвітчизниками, відкидає думку про повернення до України?
6. Яких випробувань зазнає чернець-затвірник? У чому суть його психологічної драми?
7. Що означає для Вас вислів "любов до ближнього" ?
8. Що означає слово гармонія. Підкресліть слова, що є синонімами до цього слова: злагодженість, милозвучність, домовленість, дисципліна.
Якої гармонії шукав І.Вишенський?
9. Які засоби художньої виразності використовує автор, щоб передати відчуття самотності ченця-затвірника на тлі природної гармонії? Випишіть їх із тексту твору.
 метафори  
 епітети 
 порівняння 
 риторичні запитання 
10. Зверніть увагу на епіграф уроку. Як цей вислів співвідноситься з ідеєю поеми Івана Франка?
ПІДСУМУЄМО
До яких роздумів про моральні цінності в житті людини спонукала Вас поема Івана Франка "Іван Вишенський"?

Почувши слова старця з Афону, поета-аскета Івана Вишенського, Ви самі можете осягнути чимало істин. І чому він зрікся земного життя, і яким істинам служив, і чому ввижалася йому Україна навіть перед самою кончиною. Тому пропоную вдома обміркувати і дати письмову розгорнуту відповідь на одне із питань.
1. Чи можна втекти від світу?
2. Чи може людина, ставши відлюдником, позбутись спогадів про своє минуле, забути рідний край?
3. Чи обов'язково ставати аскетом, щоб очистити душу?

Використана література
1. Матуш Р., Домарецька Г., Орищин Р.Франкове слово у школі. - Тернопіль: Навчальна книга -Богдан,2008. -224с.
2. Улищенко В.В. Практикум з української літератури. 8 клас. - Х.:Гімназія, 2009.- 160 с.
Comments