Βιβλίο ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ II - ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2018-2019

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για την κατανόηση, την εμβάθυνση και την επανάληψη όλων των θεμάτων της Ηλεκτροτεχνίας II που περιέχονται στη διδακτέα και εξεταστέα ύλη του αντίστοιχου μαθήματος της Γ’ τάξης του Λυκείου, Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, και γράφτηκε με σκοπό να λειτουργήσει επικουρικά προς το σχολικό. Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται η θεωρία με τις κατάλληλες διευκρινίσεις και παρατηρήσεις, καθώς και ασκήσεις λυμένες με υποδειγματικό τρόπο, ως παραδείγματα και εφαρμογές της θεωρίας. Κάθε μέρος ολοκληρώνεται με θέματα προς απάντηση, όπου περιλαμβάνονται: - ερωτήσεις θεωρίας - κρίσεως, - ερωτήσεις σωστού - λάθους, - ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, - ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού, - ασκήσεις και προβλήματα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης, καθώς και απαντήσεις των ερωτήσεων και λύσεις των ασκήσεων και των προβλημάτων.

Βιβλίο Ηλεκτροτεχνίας II


Απαντήσεις-θεμάτων Πανελλαδικών   εξετάσεων  Ηλεκτροτεχνίας II
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2018 - 2019

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 4320/2018)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 4320
28 Σεπτεμβρίου 2018

Αριθμ. Φ6/160663/Δ4
Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Εξεταζόμενα μαθήματα:
1. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2
2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΒΙΒΛΙΑ:
1ο Βιβλίο: Ηλεκτροτεχνία (Βουρνάς Κ., Δαφέρμος Ολ., Πάγκαλος Στ., Χατζαράκης Γ., εκδ. Διόφαντος)
2ο Βιβλίο: Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (Ιωαννίδου Μ., Μικρώνης Θ., Τσίλης Β., εκδ. Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

1ο Βιβλίο: Ηλεκτροτεχνία
(Βουρνάς Κ., Δαφέρμος Ολ., Πάγκαλος Στ., Χατζαράκης Γ., εκδ. Διόφαντος


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (A.C.)

Ενότητα 5.1. Εναλλασσόμενο ρεύμα (A.C.)

5.1.1 Μεταβαλλόμενα και Εναλλασσόμενα ρεύματα
5.1.2 Παραγωγή ημιτονικού εναλλασσόμενου ρεύματος – ημιτονικής εναλλασσόμενης τάσης
5.1.3 Εναλλασσόμενο ρεύμα και χαρακτηριστικά μεγέθη του
5.1.4 Εναλλασσόμενη τάση και χαρακτηριστικά μεγέθη της
5.1.5 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση
5.1.6 Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενων μεγεθών
5.1.7 Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φάση
5.1.8 Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φασική απόκλιση

Ενότητα 5.2. Κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα

5.2.1 Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα
5.2.1.α Ωμική αντίσταση στο Ε.Ρ.
5.2.1.β Πηνίο στο Ε.Ρ.
5.2.1.γ Πυκνωτής στο Ε.Ρ.
5.2.2 Σύνθετα κυκλώματα – Σύνθετη αντίσταση
5.2.2.α Κύκλωμα RL σε σειρά
5.2.2.β Κύκλωμα RC σε σειρά
5.2.2.γ Κύκλωμα RLC σε σειρά
5.2.2.δ Κύκλωμα RLC παράλληλα

Ενότητα 5.3. Ισχύς και Ενέργεια στο εναλλασσόμενο ρεύμα

Γενικά
5.3.1 Ισχύς σε ωμική αντίσταση
5.3.2 Ισχύς σε επαγωγική αντίσταση
5.3.3 Ισχύς σε χωρητική αντίσταση
5.3.4 Ισχύς σε σύνθετη αντίσταση – Τρίγωνο Ισχύος
5.3.5 Αντιστάθμιση (ή βελτίωση του συνφ)

Ενότητα 5.4. Συντονισμός κυκλώματος

Γενικά
5.4.1 Συντονισμός σειράς
[Εξαιρούνται από τη διδακτέα ύλη της ενότητας 5.4: Τα τρία τελευταία εδάφια της Ανακεφαλαίωσης, οι Ερωτήσεις 7, 8, 9, καθώς και η Άσκηση 4]
Ενότητα 5.5. Τριφασικό ρεύμα
5.5.1 Παραγωγή τριφασικού ρεύματος
5.5.2 Ανεξάρτητα και αλληλένδετα τριφασικά συστήματα
5.5.3 Φασική και πολική τάση
5.5.4 Σύνδεση αστέρα και σύνδεση τριγώνου
5.5.5. Ισχύς του τριφασικού ρεύματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Ενότητα 6.1. Ανόρθωση του εναλλασσόμενου ρεύματος

6.1.1 Εισαγωγή - Ανορθωτές
6.1.2 Μονοφασικά κυκλώματα ανόρθωσης
6.1.3 Τριφασικά κυκλώματα ανόρθωσης
6.1.4 Εξομάλυνση και σταθεροποίηση της ανορθωμένης τάσης

Σημείωση: Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται οι ανακεφαλαιώσεις, τα παραδείγματα, οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που υπάρχουν στις παραπάνω Ενότητες.

 


2ο Βιβλίο: Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
(Ιωαννίδου Μ., Μικρώνης Θ., Τσίλης Β., εκδ. Διόφαντος)ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ:

Ενότητα 8.7. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ:
Υποενότητα 8.7.1. Κυκλώματα RL Σειράς: Μόνον τα παραδείγματα 1 έως 11 που περιλαμβάνονται στην υποενότητα (σελ. 255 - 264)
Υποενότητα 8.7.2. Κυκλώματα RC Σειράς: Μόνον τα παραδείγματα 1 έως 4 που περιλαμβάνονται στην υποενότητα (σελ. 267 - 271)
Υποενότητα 8.7.3. Κυκλώματα RLC Σειράς: Μόνον τα παραδείγματα 1 και 2 που περιλαμβάνονται στην υποενότητα (σελ. 274 - 276)
Υποενότητα 8.7.4. Κύκλωμα με R και L Παράλληλα
Υποενότητα 8.7.5. Κύκλωμα με R και C Παράλληλα
Υποενότητα 8.7.6. Κύκλωμα με Πηνίο και Πυκνωτή Παράλληλα

Ενότητα 8.9. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ:

Ενότητα 10.4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ «Υ»
10.4.1. Συμμετρικοί καταναλωτές σε σύνδεση «Υ»
10.4.2. Ασύμμετρη φόρτιση σε αστέρα

Ενότητα 10.5.ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ «Δ»
10.5.1. Συμμετρικοί καταναλωτές σε «Δ»
10.5.2. Ασύμμετρη φόρτιση σε τρίγωνο

Ενότητα 10.6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ενότητα 10.7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ:

Ενότητα 11.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ

Ενότητα 11.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ

Ενότητα 11.3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ενότητα 11.4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ

Σημείωση-Επισήμανση:
Η πορεία διδασκαλίας της ύλης θα γίνει με βάση το 1ο Βιβλίο. Το 2ο Βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί επικουρικά. Περιέχει θεωρία και εφαρμογές που συμπληρώνουν και εμπεδώνουν αντίστοιχες Ενότητες του 1ου Βιβλίου. Δηλαδή τα τμήματα της ύλης από το 2ο Βιβλίο θα διδαχθούν σταδιακά, εντασσόμενα - όταν έρθει η σειρά τους - στις Ενότητες του 1ου Βιβλίου στις οποίες αναφέρονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

 

Comments