Σύνδεσμοι

Εμφάνιση 37 αντικειμένων
ΣύνδεσμοιΠεριγραφή
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
ΣύνδεσμοιΠεριγραφή
Teach.gr - To portal της Εκπαίδευσης  
PLOTEUS: Δικτυακή πύλη για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην Ευρώπη  
http://Eurydice: Ευρωπαΐκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση  
http://European Schoolnet: Πύλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων  
http://European Schoolnet: Πύλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων  
http://EducationPlace.gr  
http://CEDEFOP European Center for the Development of Vocational Training  
H Πύλη Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ  
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης  
Πανεπιστημιακό Δίκτυο GUNET  
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων  
Κοινωνία της Πληροφορίας  
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας  
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης  
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  
Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης  
Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου  
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων  
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών  
Ενημερωτικό Δελτίο της Πύλης στα Ελληνικά  
Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur  
Ελληνικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής  
Εκπαιδευτικό Δίκτυο Ενημέρωσης alfavita.gr  
Εκπαιδευτική πύλη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (e-yliko)  
Εκπαιδευτική πύλη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών  
Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών  
Εθνικό Δίκτυο 'Eρευνας και Τεχνολογίας  
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών  
ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Η Ελληνική Εκπαιδευτική Πύλη  
Γενική Γραμματεία 'Eρευνας και Τεχνολογίας  
Εμφάνιση 37 αντικειμένων
Comments