Αρχείο νόμων και αποφάσεων

Σε αυτή τη σελίδα  θα  βρείτε χρήσιμες πληροφορίες οι Οποίες ενδιαφέρουν τους Ηλεκτρολόγους 

 

Πρέπει να θυμόμαστε ότι:
Οι κανονισμοί έχουν ισχύ νόμου, και ο σκοπός τους είναι να εξασφαλίσουν την ακίνδυνη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά τόσο από τους μελετητές, όσο και από τους κατασκευαστές των κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι:
• Οι κανονισμοί δεν επιδέχονται παραλείψεις και παρερμηνείες.
• Όταν οι κανονισμοί έρχονται σε αντίθεση με οποιαδήποτε άποψη υπερισχύουν αυτοί, γιατί είναι νόμος του κράτους.
• Σε περίπτωση αντιδικίας ή καταλογισμού ευθυνών, οι κανονισμοί έχουν τον πρώτο λόγο.
• Οι κανονισμοί δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι περιέχουν προδιαγραφές κατασκευής ούτε ότι είναι ένα εκπαιδευτικό βιβλίο για πρόσωπα που δεν έχουν την απαραίτητη πείρα. Οι διατάξεις τους αναφέρονται μόνο στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να πετύχουμε τον απαιτούμενο βαθμό ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
Οι μελετητές και οι κατασκευαστές των κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους κανονισμούς, γιατί αυτοί τροποποιούνται και αναθεωρούνται με την πρόοδο της τεχνολογίας.Οι κανονισμοί έχουν αποκλειστικό σκοπό να δώσουν τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται από τους τεχνικούς ώστε οι κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ,οι εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς φωνής και δεδομένων που πραγματοποιούνται από αυτούς να έχουν πλήρη ασφάλεια
 
 

Νέα ΚΥΑ 28425/2008 για τους Ανελκυστήρες

Πρωτόκολλο Έλεγχου -Επανέλεγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Εγκατάσταση Φ / Β Συστημάτων Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων Σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.).

Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Εγκατάσταση Φ / Β Συστημάτων Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων Σε κτιριακές εγκαταστάσεις   900k έκδ. 2 27 Νοε 2010, 2:46 π.μ. stilianos antonopoulos
Ċ
Προβολή Λήψη
Επισημάνσεις στη κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  51k έκδ. 1 25 Οκτ 2010, 11:26 μ.μ. stilianos antonopoulos
ĉ
Προβολή Λήψη
Σύνδεση του μετρητή με το δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας .  180k έκδ. 2 16 Φεβ 2011, 3:31 π.μ. stilianos antonopoulos
Ċ
Προβολή Λήψη
Νέα αίτηση της ΔΕΗ για Φώτο-βολταϊκά συστήματα ισχύος Μικρότερης των 10 kw Πηγή: www.mixanikos.gr   1692k έκδ. 1 26 Οκτ 2010, 3:10 π.μ. stilianos antonopoulos
ĉ
Προβολή Λήψη
Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης  19k έκδ. 1 25 Οκτ 2010, 11:04 μ.μ. stilianos antonopoulos
Ċ
Προβολή Λήψη
Νέα ΚΥΑ 28425/2008 για τους Ανελκυστήρες Τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2009 η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 28425/2008 που αφορά στην εγκατάσταση,   252k έκδ. 3 22 Ιαν 2011, 9:10 π.μ. stilianos antonopoulos
Ċ
Προβολή Λήψη
Πρωτόκολλο Έλεγχου -Επανέλεγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  110k έκδ. 1 25 Οκτ 2010, 11:55 μ.μ. stilianos antonopoulos
Comments