◘◘ Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Γ Ειδικότητας

αααααααααααααααα

Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Γ Ειδικότητας

 

Πτυχίο ΕΠΑΣ  Ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

 Πτυχίο  ΕΠΑΛ  Ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Κάτοχοι διπλώματος  ΙΕΚ

 Πτυχίο σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα οι οποίες είτε σήμερα δεν λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Δ,

 Πτυχίο σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα οι οποίες είτε σήμερα δεν λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Δ,αααααααααααααααααααααααα
Comments