◘ Νομοθεσία(NOΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3982_ Π.Δ ΑΡΙΘΜ. 108/ 12 Ιουνίου 2013_Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4 (ΦΕΚ 2190 Β' της 05.09.2013))

ΠΡΟΕΔΡΙΚΌ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108/ 12 Ιουνίου 2013

 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (7 Ιούνιου 2013

Ο Νόμος 3982/2011 και το Προεδρικό. Διάταγμα ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108 / 12 Ιουνίου 2013

Συνδέονται  μεταξύ τους 

Εξεταστέα Ύλη Ηλεκτρολόγων Δ΄ Ειδικότητας    ΦΕΚ 2190/Β΄/2013  ΚΥΑ οικ.10574/661/ΦΓ9.6.4/2013

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
NOΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.  479k έκδ. 1 26 Ιουλ 2013, 12:28 π.μ. stilianos antonopoulos
Ċ
Προβολή Λήψη
Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4 (ΦΕΚ 2190 Β' της 05.09.2013) Περιλαμβάνει την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο ορισμού των εξεταστικών επιτροπών και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση ή την διατήρηση των επαγγελματικών αδειών των ηλεκτρολόγων.    5829k έκδ. 1 14 Σεπ 2013, 10:09 π.μ. stilianos antonopoulos
Ċ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητατης εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.  279k έκδ. 1 26 Ιουλ 2013, 12:33 π.μ. stilianos antonopoulos