Αρχική‎ > ‎

◘ Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων

      Άρθρο 14   Π.Δ 108   12 Ιουνίου 2013 

Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Υφιστάμενες άδειες Ηλεκτρολόγων

Αποκτούν την άδεια του

 Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτης Α΄ Ειδικότητας,

 

 

 


Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας,

 

χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

 

 Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτης Γ΄ Ειδικότητας,

 

 Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ΄ Ειδικότητας,

  Ηλεκτροτεχνίτης Α΄ Ειδικότητας

 Ηλεκτροτεχνίτης Γ΄ Ειδικότητας

 Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ΄ Ειδικότητας

Αρχιτεχνίτης Γ΄ Ειδικότητας, 

 Αρχιτεχνίτης ΣΤ΄ Ειδικότητας

Εργοδηγός Γ΄ Ειδικότητας  

  Εργοδηγός ΣΤ΄ Ειδικότητας


Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.

 

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Κατηγορίας της Α΄ Ειδικότητας,

 Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Κατηγορίας της Γ΄ Ειδικότητας,

 Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας,

 Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας,

 Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας,

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης Κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας,

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Κατηγορίας Γ΄ Ειδικότητας,

 Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης Κατηγορίας Γ΄ Ειδικότητας,

 Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης Κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας

 

 

 

 

 

 Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας

 Α΄ Ειδικότητας

 

Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης Κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας

 

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών (ΦΣΕ) της Γ΄ Ειδικότητας 

Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης Κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας

 

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας Α΄ Ειδικότητας

 

Η προϋπηρεσία που κατέχουν οι αδειούχοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προσμετρείται για την απόκτηση αδείας Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9

 

Οι άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 (Α’ 224) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντιστοιχούνται με τις άδειες Δ’ Ειδικότητας του Παρόντος Π.Δ. ως ακολούθως

Υφιστάμενες άδειες Ηλεκτρολόγων

γίνονται

 

Ο Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ Ειδικότητας

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος , χωρίς καμία επιβάρυνση

Ο Ηλεκτροτεχνίτης Δ΄ Ειδικότητας γίνονται

Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Κατηγορίας Δ΄ Ειδικότητας

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης ομάδας Δ΄ Ειδικότητας

 

Ο Συντηρητής Ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας

παραμένει Συντηρητής  Ηλεκτρολόγος Δ΄ ΕιδικότηταςΗ προϋπηρεσία που κατέχουν οι αδειούχοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προσμετράται για την απόκτηση αδείας Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9.

       


Σημείωση:

-Οι παλιές άδειες της ειδικότητας ΣΤ' εντάσσονται στην  Α' ειδικότητα με βάση το άρθρο 14. Π.Δ 108   12 Ιουνίου 2013


Comments