Τυλίγματα ηλεκτρικών μηχανών

αναρτήθηκε στις 23 Ιαν 2010, 8:34 μ.μ. από το χρήστη stilianos antonopoulos   [ ενημερώθηκε 26 Ιουν 2018, 7:04 μ.μ. ]

ΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Το βιβλίο Τυλίγματα ηλεκτρικών μηχανών

Πωλείται στα τεχνικά βιβλιοπωλεία

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2102819870


 

               

Τόμος  Α

Περιεχόμενα 

Εισαγωγή - Τυλίγματα επαγώγιμων Σ.Ρ. - Τύποι χαρακτηριστικά τυλιγμάτων - Βροχοτυλίγματα - Κυματοτυλίγματα - Τυλίγματα με ομάδα νεκρή και με ομάδα άεργη - Ισοδυναμικές συνδέσεις - Μετατροπές τυλιγμάτων - Υπολογισμός του τυλίγματος του επαγώγιμου . 
Τυλίγματα ηλεκτρικών μηχανών (Γεννήτριες – Κινητήρες συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος).Θεωρία – μετατροπές υπολογισμοί-παραδείγματα. 
Βιβλίο χρήσιμο για ηλεκτρολόγους οι οποίοι ασχολούνται με τα τυλίγματα (περιελίξεις) και επισκευές των ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών. 


Τόμος  Β


Περιεχόμενα 

Τυλίγματα στάτη ΕΡ - Μονοφασικά τυλίγματα - πολυφασικά τυλίγματα - Σχήματα τυλιγμάτων με η ακέραιο για τριφασικούς κινητήρες.

Τόμος  Γ

Περιεχόμενα 

Πολυφασικά τυλίγματα με η κλασματικό - Συντελεστής τυλίγματος με η κλασματικό - Σχήματα τυλιγμάτων με 2 μάτσα / αυλάκι με κλασματικό αριθμό αυλακιών ανά πόλο και φάση - Παραδείγματα - Σχήματα τυλιγμάτων με η κλασματικά - Τυλίγματα με πολλές ταχύτητες - Τυλίγματα κινητήρων με 2 ή περισσότερες ταχύτητες - Συντελεστής τυλίγματος για κινητήρες με 2 ταχύτητες με ένα τύλιγμα - Σχήματα τυλιγμάτων με ακέραιο αριθμό αυλακιών ανά πόλο και φάση με πολλές ταχύτητες - Παραδείγματα - Σχήματα τυλιγμάτων με πολλές ταχύτητες.

 

Τόμος  Δ

Περιεχόμενα
 
Υπολογισμός των θεμελιωδών διαστάσεων των ελασμάτων του στάτη των ασύγχρονων κινητήρων - Εσωτερική διάμετρος και αξονικό μήκος - Δεδομένα και χαρακτηριστικά των ελασμάτων για ασύγχρονους κινητήρες - Βάρος ελασμάτων - Υπολογισμοί των τυλιγμάτων των ασύγχρονων κινητήρων - Μετατροπές τυλιγμάτων - Υπολογισμός του τυλίγματος του ρότορα - Παραδείγματα.
Comments