Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων Μέρος Α

αναρτήθηκε στις 11 Ιαν 2010, 11:49 π.μ. από το χρήστη stilianos antonopoulos   [ ενημερώθηκε 3 Ιαν 2012, 1:19 π.μ. ]
 Συγγραφή:   Σ. Αντωνόπουλος -  Γ. Νικολάου

  Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων Μέρος Β

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  Κτιρίων Μέρος Γ

Ηλεκτρικές Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μέρος Δ

Χρώματα για την διάκριση των αγωγών

Παραγωγή Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τηλεφωνικές Εγκαταστάσεις στις Κατοικίες

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Θεμελιακή Γείωση

◘ Mελέτη και σχεδίαση Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

  

Εύρεση διατομής αγωγών με Νομογράφημα

 

■ Βίντεο YouTube Ηλεκτρικών Εγκατ Κτιρίων

 

■ Βίντεο YouTube Συρμάτωση Ηλ Πινάκων κτιριακών Εγκαταστάσεων

■ Βίντεο YouTube θεμελιακή γείωση

    
     
                                 Μέρος Α
 

Περιεχόµενα

1. Γενικές έννοιες και βασικές γνώσεις
2. Ηλεκτρικές γραμμές
3. Αγωγοί και καλώδια
4. Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού
5. Προστασία από τις τάσεις επαφής
6. Γειώσεις και αγωγοί προστασίας.