Βιβλιοπαρουσίαση RSS

Τα βιβλία πωλούνται στα τεχνικά βιβλιοπωλεία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2102819870, στο κινητό: 6944270567 

και στο e-mailstel.antonopoulos@gmail.com

Ανάρτηση χωρίς τίτλο

αναρτήθηκε στις 14 Δεκ 2013, 9:30 μ.μ. από το χρήστη stilianos antonopoulos


Θέματα Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών AC

αναρτήθηκε στις 1 Φεβ 2010, 4:09 π.μ. από το χρήστη stilianos antonopoulos   [ ενημερώθηκε 4 Ιαν 2012, 12:01 π.μ. ]

Συγγραφή: Σ. Αντωνόπουλος

   Το βιβλίο Θέματα Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών AC

Πωλείται στα τεχνικά βιβλιοπωλεία

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2102819870


Εργαστηριακά Θέματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων

αναρτήθηκε στις 1 Φεβ 2010, 3:56 π.μ. από το χρήστη stilianos antonopoulos   [ ενημερώθηκε 24 Μαρ 2010, 9:17 π.μ. ]

Χωρίς τίτλο

αναρτήθηκε στις 1 Φεβ 2010, 3:23 π.μ. από το χρήστη stilianos antonopoulos   [ ενημερώθηκε 12 Νοε 2016, 5:21 μ.μ. ]

 

 

 

 

 
 
 
 

Χωρίς τίτλο

αναρτήθηκε στις 31 Ιαν 2010, 7:43 π.μ. από το χρήστη stilianos antonopoulos   [ ενημερώθηκε 12 Νοε 2016, 5:24 μ.μ. ]


 
    

 

Ηλεκτρομηχανολογικό Σχέδιο

αναρτήθηκε στις 31 Ιαν 2010, 4:25 π.μ. από το χρήστη stilianos antonopoulos   [ ενημερώθηκε 31 Ιαν 2010, 4:36 π.μ. ]

Συγγραφή: Σ. Αντωνόπουλος  Αντώνης Τύρης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Γενικές έννοιες και γνώσεις
Παράσταση των ηλεκτρομηχανολογικών
Κατασκευών
Συμβολικές και σχηματικές παραστάσεις
Δίκτυα υδραυλικών-αποχετευτικών και
θερμικών εγκαταστάσεων
Γενικά περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Ηλεκτρικά δίκτυα
Υποσταθμοί υψηλής - μέσης τάσης
Παράρτημα

Τυλίγματα ηλεκτρικών μηχανών

αναρτήθηκε στις 23 Ιαν 2010, 8:34 μ.μ. από το χρήστη stilianos antonopoulos   [ ενημερώθηκε 26 Ιουν 2018, 7:04 μ.μ. ]

ΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Το βιβλίο Τυλίγματα ηλεκτρικών μηχανών

Πωλείται στα τεχνικά βιβλιοπωλεία

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2102819870


 

               

Τόμος  Α

Περιεχόμενα 

Εισαγωγή - Τυλίγματα επαγώγιμων Σ.Ρ. - Τύποι χαρακτηριστικά τυλιγμάτων - Βροχοτυλίγματα - Κυματοτυλίγματα - Τυλίγματα με ομάδα νεκρή και με ομάδα άεργη - Ισοδυναμικές συνδέσεις - Μετατροπές τυλιγμάτων - Υπολογισμός του τυλίγματος του επαγώγιμου . 
Τυλίγματα ηλεκτρικών μηχανών (Γεννήτριες – Κινητήρες συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος).Θεωρία – μετατροπές υπολογισμοί-παραδείγματα. 
Βιβλίο χρήσιμο για ηλεκτρολόγους οι οποίοι ασχολούνται με τα τυλίγματα (περιελίξεις) και επισκευές των ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών. 


Τόμος  Β


Περιεχόμενα 

Τυλίγματα στάτη ΕΡ - Μονοφασικά τυλίγματα - πολυφασικά τυλίγματα - Σχήματα τυλιγμάτων με η ακέραιο για τριφασικούς κινητήρες.

Τόμος  Γ

Περιεχόμενα 

Πολυφασικά τυλίγματα με η κλασματικό - Συντελεστής τυλίγματος με η κλασματικό - Σχήματα τυλιγμάτων με 2 μάτσα / αυλάκι με κλασματικό αριθμό αυλακιών ανά πόλο και φάση - Παραδείγματα - Σχήματα τυλιγμάτων με η κλασματικά - Τυλίγματα με πολλές ταχύτητες - Τυλίγματα κινητήρων με 2 ή περισσότερες ταχύτητες - Συντελεστής τυλίγματος για κινητήρες με 2 ταχύτητες με ένα τύλιγμα - Σχήματα τυλιγμάτων με ακέραιο αριθμό αυλακιών ανά πόλο και φάση με πολλές ταχύτητες - Παραδείγματα - Σχήματα τυλιγμάτων με πολλές ταχύτητες.

 

Τόμος  Δ

Περιεχόμενα
 
Υπολογισμός των θεμελιωδών διαστάσεων των ελασμάτων του στάτη των ασύγχρονων κινητήρων - Εσωτερική διάμετρος και αξονικό μήκος - Δεδομένα και χαρακτηριστικά των ελασμάτων για ασύγχρονους κινητήρες - Βάρος ελασμάτων - Υπολογισμοί των τυλιγμάτων των ασύγχρονων κινητήρων - Μετατροπές τυλιγμάτων - Υπολογισμός του τυλίγματος του ρότορα - Παραδείγματα.

Επισκευές και Συντήρηση Ηλεκτρικών Κινητήρων.

αναρτήθηκε στις 23 Ιαν 2010, 2:50 π.μ. από το χρήστη stilianos antonopoulos   [ ενημερώθηκε 12 Νοε 2016, 2:03 π.μ. ]

Συγγραφή : Σ. Αντωνόπουλος - Μ. Κοτζαμπάσης

 Περιεχόμενα
 • Γεννήτριες Συνεχούς Ρεύματος Σύγχρονοι Κινητήρες και Γεννήτριες
 • Κινητήρες Συνεχούς Ρεύματος
 • Τυλίγματα Επαγώγιμων Κινητήρων
 • Συνεχούς Ρεύματος(Σ.Ρ.)
 • Μονοφασικοί Κινητήρες με Βοηθητικά Τυλίγματα Εκκίνησης
 • Μονοφασικοί Κινητήρες με Πυκνωτή
 • Μονοφασικοί Απωστικοί -Επαγωγικοί
 • Κινητήρες
 • Πολυφασικοί Κινητήρες
 • Κινητήρες Universal
 

 
Βιβλίο:Χρήσιμο σε κάθε ηλεκτρολόγο

Ηλεκτροτεχνία

αναρτήθηκε στις 16 Ιαν 2010, 10:11 π.μ. από το χρήστη stilianos antonopoulos   [ ενημερώθηκε 8 Ιουν 2013, 5:52 π.μ. ]

Στοιχεία Γενικής Ηλεκτροτεχνίας   Σ.Αντωνόπουλου -Γ.Νικολάου

 

Συνοπτική παρουσίαση των περιεχομένων


 • Εισαγωγή
  • Στατικός Ηλεκτρισμός
  • Δυναμικός Ηλεκτρισμός
  • Υπολογισμός της Αντίστασης των Αγωγών
  • Περί αντιστάσεων
  • Νόμος του ΩΜ–πτώση τάσης
  • Νόμοι του Κίρχωφ – Γέφυρα Γουίτστον
  • Μαγνητισμός
  • Ηλεκτρομαγνητισμός
  • Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή
  • Επίδραση μαγνητικού πεδίου σε αγωγό που διαρρέετε από ηλεκτρικό ρεύμα
  • Έργο – Ισχύς Νόμος του Τζάουλ
  • πρωτογενή   στοιχεία
  • Το Εναλλασσόμενο ρεύμα
  • Κυκλώματα Εναλλασσόμενου ρεύματος
  • Χωρητικότητα πυκνωτές
  • Ισχύς σε κυκλώματα Εναλλασσόμενου
  • ρεύματος (Ε.Ρ).
  • Τριφασικά ρεύματα
  • Διόρθωση του συντελεστή ισχύος
   •    

    Ασκήσεις Ηλεκτροτεχνίας Τόμος Α

    αναρτήθηκε στις 16 Ιαν 2010, 9:10 π.μ. από το χρήστη stilianos antonopoulos   [ ενημερώθηκε 4 Απρ 2010, 7:45 π.μ. ]

    Περιεχόμενα

    Εκδόσεις: ΙΩΝ

    - Χρονολογία Εκδοσης: 
    - Σελίδες: 0
    - ISBN: 

    - Διαθεσιμότητα:

    Τιμή:

     

    Πείτε το σε ένα φίλο

    1-10 of 22

    Comments