Alumnes més solidaris amb l'experiència de la creació d'una ONG

 
Projecte  adreçat a 4t  d'ESO 

com a treball interdisciplinari en la

 matèria
 
de Cultura i Valors Ètics
 
 
 
 Mar Alegret malegret@santoangel.org 
 Mercè Ginés   mgines@santoangel.org