Meza ordutegia  Horario Misas

APB Meza ordutegia - Horario Misas UPA

Bataioak - Bautizos

Katekesia Catequesis

Ezkontzak - Bodas

Hilletak - Funerales

Berriak - Noticias

  Parroki kuota    Cuota Parroquial

Laguntza Colaboración

Links

 

    

 

 

 

 

  • Parroki bakoitzean hileta bakarra egingo da egun berean, nahiz eta hildakoak bat baino gehiago izan. Ez dira beraz, bi hileta egingo,   baizik eta denei batera egingo zaie.
  • Hizkuntza desberdinetakoak badira, bi hizkuntzetan egingo da.
  • Larunbat arratsaldeko Mezan edo jai bezperako Mezan hileta egiteko aukera eskainiko dugu, igande jaieguneko liturgia eta egitura mantenduz, aukera eskainiko da, non eta arrazoiren batek galerazten ez duen.
  • Hila errausten den kasuetan, errautsak hiletara eraman eta toki esanguratsu batea uzten dira aldarearen oinetan.
  • Lore sorta eta lore-koroak elizara eramatea ez da guztiz gomendagarria, baldin eta famila ez bada arduratzen behin alizkizuna amaitu denean loreak kentzeaz.

  • En cada parroquia se celebrará un único funeral al día, aunque hayan coincidido varios fallecimientos. No habrá, pues, dos funerales en un mismo día, sino que se celebrará comunitariamente.
  • Si no coinciden en el idioma, se hará bilingüe.
  • Daremos la posibilidad de celebrar funeral en la MIsa vespertina del sábado o de víspera de festivo,  con la liturgia y la estructura del domingo o de la fiesta correspondiente a no ser que haya alguna razón que lo impida. 
  • Cuando se incinera el cadáver pueden llevarse las cenizas a la celebración del funeral y son colocadas al pie del altar en un lugar significativo.
  • Salvo que la familia se responsabilice de retirar una vez concluido el funeral flores e incluso coronas es mejor no llevarlas a la celebración.