ฝากรักเอาไว้ในเพลง

 
 
 
 
 
 
ฝากรัก ฝากฝัน เอาไว้
 
ฝากใน เพลงเพลิน พาฝัน
 
เพื่อเตือน  ถึงความ  สัมพันธ์
 
คืนวัน  ผ่านไป  ไม่ลืม
 
 
                              ....................แสนไพร
                                                         18/07/53
Comments