Αρχική σελίδα

Αυτός ο ιστότοπος, δημιουργήθηκε από τα μέλη του Συριανού Δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων. Μέσω των συνημμένων του (επιλογή "συνημμένα" στο μενού αριστερά), μπορείτε να ενημερωθείτε για τα μέλη του δικτύου, τις προσφερόμενες και ζητούμενες υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και το "σ.α.νο." ή ανταλλακτικούς πόντους που διαθέτει κάθε μέλος.
Η πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων των πινάκων που αναρτώνται, προϋποθέτει την σωστή και έγκαιρη ενημέρωση του διαχειριστή από τα μέλη.
Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όλα τα μέλη του δικτύου να επισκέπτονται συχνά τον ιστότοπο για την ενημέρωσή τους και να ενημερώνουν σε κάθε περίπτωση όταν:
1) Αλλάζει κάποιο προσωπικό τους στοιχείο,
2) Πραγματοποιούν κάποια συναλλαγή, με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί,
3) Διαπιστώσουν κάποιο σφάλμα ή έχουν κάποια απορία σχετικά με τα στοιχεία των πινάκων.

Η επικοινωνία παρακαλούμε να γίνεται στο e-mail: sanosyros@yahoo.gr