หน้าแรก


ชมรมรถรับ-ส่งโรงเรียนโสมาภา นวมินทร์
สถานที่ให้บริการของชมรมรถทั้ง 10 คัน มีทั้งหมู่บ้าน และซอยต่างๆ
 
 
 

      ทำเนียบเจ้าหน้าที่รถรับ-ส่ง  ปีการศึกษา 2557

  
 
  
เจ้าหน้าที่รถเบอร์ 1
นายกฤติเดช  ระวีวงษ์
ผู้ดูแลนักเรียนเบอร์ 1
นางสาวกุลพิดา  อรุณน้อย
 เจ้าหน้าที่รถเบอร์ 2
นายชูชาติ    รังสาคร
 ผู้ดูแลนักเรียนเบอร์ 2
นางสาวนารีรัตน์   กองเป็ง
 เจ้าหน้าที่รถเบอร์ 3
นายสังวร   พันแสน
 ผู้ดูแลนักเรียนเบอร์ 3
นางมาลัย   พันแสน
 
 
 
  
  เจ้าหน้าที่รถเบอร์ 4
นางสาววันดี    สุขสมกิจ
 ผู้ดูแลนักเรียนเบอร์ 4
นางรัชนีบล   จันทร์ดี 
 เจ้าหน้าที่รถเบอร์ 5
นายชวลิต    คงดี
 ผู้ดูแลนักเรียนเบอร์ 5
นางสาวจิราพร   ระวีวงษ์ 
 เจ้าหน้าที่รถเบอร์ 6
นายสัมพันธ์   ซื่อความซื่อ
  ผู้ดูแลนักเรียนเบอร์ 6
นางสุพัตรา   ซื่อความซื่อ
    
 
 
  เจ้าหน้าที่รถเบอร์ 7
นายชาญชัย   กองเป็ง
 ผู้ดูแลนักเรียนเบอร์ 7
นางจินดา   คงกระพันธ์
  เจ้าหน้าที่รถเบอร์ 8
นายสมศักดิ์   สังข์แย้ม
 ผู้ดูแลนักเรียนเบอร์ 8
นางสมคิด   อนุกูลยุทธธน
 เจ้าหน้าที่รถเบอร์ 9
นางแก้วกาญจน์   ธูปเทียนรัตน์
ผู้ดูแลนักเรียนเบอร์ 9
นางอำพรศรี   ศิริจันทร์
  
 
   
     เจ้าหน้าที่รถเบอร์ 10
นายสัมพันธ์   มีมงคล
ผู้ดูแลนักเรียนเบอร์ 10
นางพัชรี   มีมงคล
  


ตารางเส้นทางเดินรถ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รถเบอร์1  ถนนรามอินทราถนนนวมินทร์. ซ.นวมินทร์ 98(กีรทรัพย์คอนโด)  ซ.นวมินทร์ 94(ม.ฟรายโฮม)(ธนกาญจน์แมนชั่น)  ซ.นวมินทร์ 153(ม.ฉัตรเกล้าวิลล่า)  ซ.นวมินทร์ 90(ม.อัมรินทร์ฯ2)  ซ.นวมินทร์ 88,ซ.นวมินทร์ 85(ม.ธรณีนิคม)  ซ.นวมินทร์ 87(ม.ทวีทรัพย์)  ซ.นวมินทร์ 42 (บ้านสวนนวมินทร์) (วัดสุวรรณ) (ม.เดอะคอนเน็ค)
รถเบอร์ 2 ภนนรามอินทรา.  (ม.แมกไม้) (ซ.รามอินทรา 91/1)  (ซ.รามอินทรา 46)  ถนน นวมินทร์.. (ซ.นวมินทร์ 163 ม.ทรัพย์หมื่นแสน , ม.ธนธานี , อรุณนิเวศน์ , สุดใจ)  (ซ.นวมินทร์ 74  ม.เคหะธานี 3 ,  ม.กัญจน์เพ็ชร 3 , ม.ปิยะพร , สนามฟุตบอล , ม.ปัฐวิกรณ์ , ม.นิรันดร์อเวนิว)
รถเบอร์ 3 ถนนเสรีไทย..  (เสรีไทย 39 ม.วังทองวิลเลจ)(เสรีไทย 41 ม.นวกานต์)(เสรีไทย 43 เอื้ออาทรบึงกุ่ม)  ถนนศรีบูรพา.. (ศรีบูรพา 6 , 11) ถนนแฮปปี้แลนด์  (HC เรสซิเดนซ์ ตึก2 , 12)(ม.สินธร ซ. 23 , 21 , 12) (ม.ฉัตรแก้ว 15) ถนน นวมินทร์.. (นวมินทร์ 51 ม.ศรีนวมินทร์) (นวมินทร์ 57 ม.วังทองเฮ้าส์) (นวมินทร์ 24 ม.ศรีนคร 1) (นวมินทร์ 26 ม.ทวีทรัพย์ 1) (นวมินทร์ 40 ม.แดนตะวัน) (นวมินทร์ ซ.12 , 14  (การเคหะ) (นวมินทร์ ซ.1 คอนโดบางกะปิ) (นวมินทร์ 69 ซ.พึ่งบุญ) (นวมินทร์ 50 ม.สินธนา) (ม.ปริญลักษณ์)
รถเบอร์ 4 ถนนนวลจันทร์.. (ไดมอนด์แกรนด์วิลล์) (ม.สวนทิพย์) (ม.เสนา 88) (ม.พรวิทย์วิว) (ม.เอื้องฟ้า) (ม.เอื้อประชา) (ม.รินรดา) (ม.วรรณจิตร) (ม.จิรทิพย์) (ม.เคหะธานี2) (ม.สินธานี5) (ม.ร่มไทรวิลล่า) (ม.ทาวน์พลัส) (ม.เอกสิน3) (ตึกมงคลเพลส) ถนนรามอินทรา.. (รามอินทรา 40)  ถนนคลองลำเจียก .. (ม.ค่าซ่าซิตี้)
รถเบอร์ 5ถนนนวมินทร์..  (นวมินทร์ 95 ซ.จิตภักดี) (นวมินทร์ 109  ซ.ถาวร) (นวมินทร์ 68 ม.เสริมมิตร ม.ธนะสิน ) (นวมินทร์ 70 - 74  ม.ปัฐวิกรณ์) 
รถเบอร์ 6ถนนรามอินทรา.. (รามอินทรา 14  ซ.มัยลาภ)  ถนนประดิษฐมนูธรรม..(ซ.แสงจันทร์)  ถนนนวลจันทร์..(อาคารทีม)  ถนนนวมินทร์.. (นวมินทร์ 93 ม.สินธานี) (นวมินทร์ 101 ม.สินธานีวิลล่า)  (นวมินทร์ 111  ม.ไทยศิริ) (ม.กรุงทอง4) (ม.ค่าซ่าซิตี้)(เกษกมลคอนโด) (ม.ปริญสิริ) (นวมินทร์ 89 ซ.โอฬาร)
รถเบอร์ 7ถนนคู้บอน..  (ซ.คู้บอน 12) (ม.อารีน่าพาร์ค) (ม.บดินรักษา4) (ม.ชวนชื่นกรีนพาร์ค) (ม.เรสซิเด้นฯ2) (ม.เมธา2) (ม.รามอินทรา71) (ซ.คู้บอน25 ) 
ถนนนวมินทร์..(ซ.โพธ์ิแก้ว แยก7) (โพธ์ิแก้ว  ม.ยลประภา) (ม.สินสุข) (ม.โพธ์ิแก้วเพลส) (มุม กม.8)
รถเบอร์ 8ถนนนวมินทร์..  (นวมินทร์ 86  ม.ธนะสิน9)(ม.เดอะแพลนท์)( นวมินทร์ 139  เคหะนวมินทร์)(นวมินทร์ 105  ม.สามัคคี)(นวมินทร์ 135  ม.ไปรเวทฯ)(นวมินทร์ 117 ม.เกื้อกูลฯ)(นวมินทร์ 84 ม.ฉัตรทิพย์)(นวมินทร์ 80 ม.ศรีนคร 2)(ซ.นวมินทร์ 78 ,113 ,121 ,64/1 ม.เกตุนุติ)  ถนนนวลจันทร์..  ซ.นวลจันทร์ 12 ม.ซีพี) (ม.สราญรมย์) (ม.สินธานี3) (ซ.ประเสริฐมนูกิจ)   ถนนราทอินทรา..  (ม.ชื่นกมล4)
รถเบอร์ 9ซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 - ม.บ้านสวนซื่อตรง , ม.เมอริดาเพลส) ( ซอยลาดพร้าว 101 ม.แกรนด์วิว) ( ม.พิมพ์ทอง) ( ม.ราชพงษา)(  ม.รัชธานี)( ม.กรีนปาร์ค)( ชุมชนสุขสันต์26) ( ม.เทพทวี) ซอยโพธ์ิแก้ว..  (ม.ศิรินเทพ) (ม.พิบูลย์) (ม.การ์เด้นวิลล์) (ม.กรองทอง) (ม.สิทธารมย์รีเจ้นท์)( บ.โอชิฟู้ดส์ จำกัด) (ซอยบ่อปลา) (ม.ทาวน์พลัส)
รถเบอร์10
ถนนนวมินทร์.. (นวมินทร์ 147 ม.คลองจั่นวิลล่า3)(นวมินทร์ 143 ม.ซื่อตรง 39 , ม.กรุงไทยปาร์ควิว) ( นวมินทร์ 157 ม.พรบดินทร์ , ม.ปรัชญา) (นวมินทร์ 81 ม.โชคชัยคลองจั่น)ถนน นวลจันทร์..  ม.เอื้อประชา

การประชุมชมรมรถรับ-ส่งประจำเดือน และ การตรวจเช็คสภาพรถรับ-ส่ง

 
 
 
  
 
 


ข้อมูลชมรมรถรับ-ส่งนักเรียนที่ลง website โรงเรียน

1.การประชุมเจ้าหน้าที่รถรับ-ส่ง  และการตรวจสภาพรถรับส่ง ปีการศึกษา 2555 คลิก http://www.somapa.ac.th/news-id64.html
2.วันที่ 1 พ.ค.56 รอง ผอ.ตรวจสภาพรถรับ-ส่งนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556  คลิก  http://www.somapa.ac.th/news-id441.html
3.วันที่ 9 พ.ค.57  รอง ผอ.ตรวจสภาพรถรับ-ส่งนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 คลิก  http://www.somapa.ac.th/news-id1133.html
4.วันที่ 15 พ.ค.57 การประชุมเจ้าหน้าที่รถรับ-ส่งนักเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2557 คลิก  http://www.somapa.ac.th/news-id1144.html
5.วันที่ 2 ต.ค.57  รอง ผอ.ตรวจสภาพรถรับ-ส่งนักเรียน ก่อนเปิดเรียน Summer ต.ค.2557 คลิก  http://www.somapa.ac.th/news-id1487.html
หมายเหตุ  Open  หรือ save  ไฟล์เอกสารให้คลิกที่ปุ่มลูกศรชี้ลง
Comments