กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ต.ค. 2561 22:55 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
22 ต.ค. 2561 22:54 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
6 ก.ย. 2560 06:12 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
6 ก.ย. 2560 06:05 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
22 ก.ค. 2560 01:37 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
28 ก.พ. 2560 01:15 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
30 ธ.ค. 2559 18:23 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
25 พ.ย. 2559 06:36 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
25 พ.ย. 2559 06:35 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
25 พ.ย. 2559 06:29 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
4 ก.ย. 2559 07:24 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
4 ก.ย. 2559 07:19 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
4 ก.ย. 2559 07:17 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
4 ก.ค. 2559 07:50 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ
4 ก.ค. 2559 07:48 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต
30 เม.ย. 2559 05:55 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต
6 มี.ค. 2559 04:21 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต
20 ม.ค. 2559 03:53 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต
12 ม.ค. 2559 21:50 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต
12 ม.ค. 2559 21:47 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต
20 ธ.ค. 2558 09:24 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต
11 ส.ค. 2558 07:58 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต
28 มิ.ย. 2558 10:12 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต
25 พ.ค. 2558 09:49 Dhitinard Dhammaj แก้ไข สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต
15 พ.ค. 2558 04:51 Dhitinard Dhammaj แก้ไข 01*วันที่หลวงตามหาบัวบรรลุธรรมขั้นสูงสุด

เก่ากว่า | ใหม่กว่า