ฉบับที่ 3

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

จานรับทีวีจากดาวเทียมชนิดจานใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 ซม. ระบบ C - BAND ( ช่อง SBBTV )
หรือ >> ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ

  

  

 

 

 

 

 

 

 
ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

จานรับทีวีจากดาวเทียมชนิดจานใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 ซม. ระบบ C - BAND ( ช่อง SBBTV )
หรือ >> ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ


Comments