ปีที่ 4 ฉบับที่ 80

 สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 80 ประจำวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2553ฟังถ่ายทอดสด : วิทยุ สังฆทานธรรม : FM 89.25 Mhz 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 80 ประจำวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2553