ฉบับที่ 50

 เพลงพุทธศาสน์คู่ไทย : paisalvision | May 13, 2009

เป็นบทเพลงที่วงดนตรีสุนทราภรณ์ได้แต่งขึ้นตามกระแสพระราชดำริ

ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อบูชาพระพุทธศาสนา

ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย มุ่งให้คนไทยยึดมั่นในศีล สมาธิ ปัญญา

ตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Dhamma TV Online

 

 
 
 
 
เพลงราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น : paisalvision | May 13, 2009

เพลงราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น เป็นบทเพลงที่วงดนตรีสุนทราภรณ์ยกวงไปบรรเลงถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงลานจอดเครื่องบิน เนื่องในโอกาสเสด็จนิวัติกลับพระนคร 

 
Dhamma in English  1  2  3  4  5  6  7  8  9