ฉบับที่ 45

 

 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 45  ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2552
สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต