ฉบับที่ 41

 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 41  ประจำวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2551
สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต