ฉบับที่ 37

ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น
โรงพยาบาลอุดรธานี (ข้อมูลล่าสุด)
Posted Date : วันที่ 30 เม.ย. 2552 เวลา 06:00 น.

 

.
เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

งานบุญ.8

( ครบ ๑๐๐ วัน )

หลวงปู่จันท์แรม เขมสิริ

.

ความก้าวหน้าของงาน 10 ก.ค. 52 (อัพเดท)

งานผูกเหล็กพื้นชั้น 1

งานผูกเหล็กพื้นชั้น 1

เสางานเทคอนกรีต

เสางานเทคอนกรีต

งานผูกเหล็กลิฟต์

 

 

 

 ความก้าวหน้าของงาน (อัพเดท ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒)

 

ภาพประกอบเพิ่มเติม

 

  จำลองสามมิติของภาพ "อาคาร 96 ปีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน" 10 ชั้น

 
 
 
 
fm8925.net   buddhabhumi.com   khunnadham.com   vimokkha.com   sanghathandhamma.com
 
 
ขออนุโมทนาร่วมกับญาติธรรม ในงานบุญทุกๆท่าน...สาธุ
ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน
.
ค่าบำรุงสถานี และ ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอาสาสมัคร ค่าอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน  สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์
ซึ่งยังขาดเงินอีกจำนวนมาก
ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน
*****************************************************************************************